Veřejná zakázka: Zřízení TZZ v úseku TZZ Byšice- Kropáčova Vrutice- Chotětov

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1161
Systémové číslo: P17V00001152
Evidenční číslo zadavatele: 11664/2017-SŽDC-SSZ-VZ-DUP
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 27.04.2017
Nabídku podat do: 17.05.2017 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zřízení TZZ v úseku TZZ Byšice- Kropáčova Vrutice- Chotětov
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem díla je zhotovení stavby „Zřízení TZZ v úseku TZZ Byšice-Kropáčova Vrutice-Chotětov“ jejímž cílem je především zřízení nového traťového zabezpečovacího zařízení v úseku Byšice - Kropáčova Vrutice - Chotětov typu AH, s oddílovými návěstidly v oblasti zastávek Kojovice a Zdětín u Chotětova. A dále zabezpečením přejezdů v mezistaničním úseku Byšice - Kropáčova Vrutice přejezdovými zabezpečovacími zařízeními kategorie 3ZBI (P2681), 3SBI (P2684) a zabezpečení uzamykatelnou závorou (P2680 a P2682). Bude provedena výstavba potřebné zabezpečovací a sdělovací kabelizace s pokládkou i optického kabelu (72 vláken) do stávající HDPE trubky.
Rozsah díla „Zřízení TZZ v úseku TZZ Byšice-Kropáčova Vrutice-Chotětov“ je:
• Zhotovení projektu a stavby
• Zpracování a podání žádostí o potřebná stavební povolení na základě plné moci a spolupráce při vydání příslušných rozhodnutí do nabytí jejich právní moci.
• Vyhotovení realizační dokumentace zpracované v podrobnostech určujících závazné požadavky tvarové/hmotové, materiálové, technologické a technické, dispoziční a provozní, množství, jakost a charakteristické vlastnosti stavebního díla a instalovaných zařízení nutných k provedení stavby, včetně dokumentace výrobní, montážní a dílenské (projektové dokumentace staveb drah a staveb na dráze pro provádění stavby, vyhláška č. 146/2008 Sb., příloha č. 6).
• Výkon autorského dozoru, kterým zhotovitel zajistí soulad provádění stavby s ověřenou a projednanou projektovou dokumentací ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.
• Zajištění certifikátu o shodě vydaného notifikovanou osobou.
• Zhotovení podrobné Závěrečné zprávy odpadového hospodářství o evidenci druhů a množství odpadů, o jejich uskladnění, využití nebo zneškodnění vč. oprávnění osob, jímž byly odpady předány.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 34 206 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,
Stavební správa západ
Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky