Veřejná zakázka: Rekonstrukce mostu v km 41,791 trati Tábor - Písek

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1160
Systémové číslo: P17V00001151
Evidenční číslo zadavatele: 12760/2017-SŽDC-SSZ-VZ
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 26.04.2017
Nabídku podat do: 15.05.2017 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce mostu v km 41,791 trati Tábor - Písek
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je:
-Zpracování záměru projektu (ZP)
-Zpracování přípravné dokumentace (PD)
-Zpracování a podání žádosti o zahájení územního řízení na základě plné moci, zajištění pravomocného ÚR a projednání překládky sítí. Případně zajištění vyjádření příslušného stavebního úřadu dle § 15 dle Stavebního zákona č. 183/2006 v platném znění.
-Zpracování projektu stavby (P) v rozsahu uvedeném ve Zvláštních technických podmínkách, včetně zajištění geodetické činnosti, geotechnického průzkumu a komplexního inženýringu, tj. i závěrečného projednání s dotčenými orgány státní správy tak, aby úspěšně proběhlo schválení P a i stavební řízení pro vydání stavebního povolení.
-Výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy včetně zpracování plánu BOZP na staveništi, manuál údržby (ve smyslu BOZP), vše v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a Směrnice Rady: 89/391/EHS, 89/654/EHS, 89/391/EHS, 89/655/EHS, 89/391/EHS, 90/269/EHS, 90/270/EHS, 89/391/EHS, 83/477/EHS, 80/1107/EHS, 83/477/EHS, atd. - Směrnice Evropského parlamentu a Rady: 2004/37/ES, 2001/45/ES, 95/63/ES. Koordinátor bude uveden dle z §14 odst. 1 a 2 zákona č. 309/2006 Sb., ve smlouvě o dílo na projekt stavby
-Výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby

Zadavatel zadává tuto veřejnou zakázku při výkonu relevantní činnosti ve smyslu ustanovení § 153 odst. 1 písm. f) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „zákon“). V souladu s ustanovením § 151 odst. 1 „zákona“ je tato zakázka sektorovou veřejnou zakázkou a zadavatel tuto podlimitní veřejnou zakázku, v souladu s ustanovením § 158 odst. 1, nezadává v zadávacím řízení podle „zákona“.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 9 300 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa západ
Sokolovská 278/1955 19000 Praha 9

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky