Contract: Rekonstrukce ŽST Železný Brod

Contract information

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 11521
System number: P22V00000362
Contracting authority registration number: 61822042
Date of commence: 14.04.2022
Tender submit to: 03.05.2022 09:00

Title, type and description of contract

 • Title: Rekonstrukce ŽST Železný Brod
 • Contract type: Services

Brief subject description:
Předmětem zadání je vypracování Záměru projektu včetně doprovodné dokumentace na stavbu „Rekonstrukce ŽST Železný Brod“ v souladu se zadávací dokumentací a návrhem technického řešení.
Hlavním cílem stavby je provedení komplexní rekonstrukce železniční stanice směřující k zajištění bezbariérového přístupu na všechna nástupiště pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, dále zajištění bezpečného a spolehlivého provozu a odstranění technicky nevyhovujícího stavu ŽDC.
Dalším cílem je rekonstrukce/novostavba výpravní budovy směřující ke zvýšení komfortu cestujících, zajištění podmínek pro zaměstnance provozovatele dráhy a drážní dopravy a zajištění úspory energie.
Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

Procedure type, estimated value

 • Procedure: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Contract regime: not under the Act regime
 • Estimated value: 2 026 188 Kč without VAT

Contracting authority

 • Official name: Správa železnic, státní organizace
 • CRN: 70994234
 • Postal address:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Name of the department: Stavební správa západ
 • Contracting authority profile identification in VVZ: Z2020-000638

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Contact

Subject items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance