Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: PROJEKT servis  spol. s r.o.
IČO: 49823141
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 5
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 5
Konečná cena zakázky: 1 140 000,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 1 379 400,00 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 24.05.2022