Veřejná zakázka: Rekonstrukce trakčních stožárů v trati Běchovice - Malešice 2.t.k.

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1137
Systémové číslo: P17V00001128
Evidenční číslo zadavatele: 61817071
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 03.04.2017
Nabídku podat do: 26.04.2017 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce trakčních stožárů v trati Běchovice - Malešice 2.t.k.
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem díla je zhotovení stavby „Rekonstrukce trakčních stožárů v trati Běchovice - Malešice 2.t.k.“ jejímž cílem je především náhrada stávajícího nevyhovujícího trakčního vedení a stožáru nově zbudovaným zařízením a rekonstrukce souvisících zařízení.Rozsah díla „Rekonstrukce trakčních stožárů v trati Běchovice - Malešice 2.t.k.“ je:
•Zhotovení projektu a stavby
•Zpracování a podání žádostí o potřebná stavební povolení na základě plné moci a spolupráce při vydání příslušných rozhodnutí do nabytí jejich právní moci.
•Vyhotovení realizační dokumentace zpracované v podrobnostech určujících závazné požadavky tvarové/hmotové, materiálové, technologické a technické, dispoziční a provozní, množství, jakost a charakteristické vlastnosti stavebního díla a instalovaných zařízení nutných k provedení stavby, včetně dokumentace výrobní, montážní a dílenské (projektové dokumentace staveb drah a staveb na dráze pro provádění stavby, vyhláška č. 146/2008 Sb., příloha č. 6).
•Výkon autorského dozoru, kterým zhotovitel zajistí soulad provádění stavby s ověřenou a projednanou projektovou dokumentací ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.
•Zajištění certifikátu o shodě vydaného notifikovanou osobou.
•Zhotovení podrobné Závěrečné zprávy odpadového hospodářství o evidenci druhů a množství odpadů, o jejich uskladnění, využití nebo zneškodnění vč. oprávnění osob, jímž byly odpady předány.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 25 443 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa západ
Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky