Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS 2022-2023 v obvodu OŘ HKR

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 10830
Systémové číslo: P21V00001878
Evidenční číslo zadavatele: 64021104, 64021105, 64021106
Datum zahájení: 14.10.2021
Nabídku podat do: 05.11.2021 08:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS 2022-2023 v obvodu OŘ HKR
 • Druh zakázky: Stavební práce
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody. Rámcovou dohodu uzavře
zadavatel s jedním dodavatelem na každou část veřejné zakázky samostatně. Předmět veřejných zakázek zadávaných na základě uzavřené rámcové dohody (dále jen „dílčí zakázky“) je specifikován v příloze č. 1 Zadávací dokumentace Specifikace předmětu dílčích smluv s tím, že předmětem dílčí zakázky může být jakákoliv kombinace či množství položek uvedených v aktuální cenové soustavě ÚRS. Dílčí zakázky budou zadávány bez obnovení soutěže.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Režim zakázky: mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • dle jednotlivých částí

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Oblastní ředitelství Hradec Králové
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Kontakt

Části zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy