Zakázka: Výměna kolejnic v obvodu ST Jihlava

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 10636
Systémové číslo: P21V00001684
Evidenční číslo zadavatele: 63921149
Datum zahájení: 16.09.2021
Nabídku podat do: 04.10.2021 08:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Výměna kolejnic v obvodu ST Jihlava
 • Druh zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení stavby „Výměna kolejnic v obvodu ST Jihlava“. V km 185,117 – 186,320 TÚ Bransouze – Luka nad Jihlavou a v km 71,000 – 77,200 TÚ Batelov – Kostelec u Jihlavy bude provedena lokální výměna kolejnic, upevňovadel a pryžových podložek (nový materiál). Bude provedena lokální úprava GPK v oblasti kolejnicových styků (svarů). Nové kolejnice budou svařeny do BK. Po opravě musí kolej splňovat odchylky převzetí prací pro ostatní práce dle ČSN 736360-2 a podmínky technických kvalitativních podmínek staveb drah kapitola 1, 7 a 8.
Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Režim zakázky: mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Jihlava

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Oblastní ředitelství Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy