Contract: Zajištění servisních služeb v administrativní budově OŘ Ostrava - ul. Muglinovská 1038/5

Contract information

procurement procedure phase Receipt of tenders
Contractors can submit tenders (all or invited participants only according to the procurement procedure)
DBID: 10068
System number: P21V00001115
Contracting authority registration number: 63521065
Date of commence: 10.06.2021
Tender submit to: 23.06.2021 09:00

Title, type and description of contract

 • Title: Zajištění servisních služeb v administrativní budově OŘ Ostrava - ul. Muglinovská 1038/5
 • Contract type: Services

Brief subject description:
Poskytování komplexních servisních služeb v objektu sídla organizační jednotky zadavatele a jemu přilehlého areálu, tj. v administrativní budově Oblastního ředitelství Ostrava, ul. Muglinovská 1038/5, v Ostravě spočívající zejména v:

- provádění úklidových služeb v objektu včetně zajištění dodávky hygienických,
čistících a dezinfekčních prostředků;
- provozování vrátnice v objektu;
- provádění údržby zeleně v areálu objektu.;
- provádění zimní údržby v areálu objektu.

Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

Procedure type, estimated value

 • Procedure: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Contract regime: not under the Act regime
 • Estimated value: N/A

Contracting authority

 • Official name: Správa železnic, státní organizace
 • CRN: 70994234
 • Postal address:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Name of the department: Oblastní ředitelství Ostrava
 • Contracting authority profile identification in VVZ: Z2020-000638

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Contact

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses