Contract: Zajištění skalních masivů na trati Hanušovice - Staré Město pod Sněžníkem / Červený Potok

Contract information

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 10058
System number: P21V00001105
Contracting authority registration number: 61721137
Date of commence: 09.06.2021
Tender submit to: 29.06.2021 11:30

Title, type and description of contract

 • Title: Zajištění skalních masivů na trati Hanušovice - Staré Město pod Sněžníkem / Červený Potok
 • Contract type: Works

Brief subject description:
Zadavatel zadává tuto podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce v souvislosti s výkonem relevantní činnosti ve smyslu ustanovení § 153 odst. 1 písm. f) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ“). V souladu s § 151 odst. 1 ZZVZ se tato zakázka považuje za sektorovou veřejnou zakázku. Jelikož předpokládaná hodnota veřejné zakázky nedosahuje stanovený finanční limit, není zadavatel podle § 158 odst. 1 ZZVZ povinen zadat předmětnou sektorovou veřejnou zakázku v zadávacím řízení. Zadavatel tedy nezadává tuto veřejnou zakázku v zadávacím řízení podle ZZVZ.

Realizací technických opatření (odstranění náletové zeleně, očištění líce skalních svahů, celoplošné kotvení ocelové sítě, instalace záchytných plotů a dynamických bariér) ve třech úsecích skalních odřezů a zářezu dojde k výraznému snížení rizika projevů skalního řícení na provozuschopnost a bezpečnost drážního provozu. (úsek č. 1 skalní stěna odřezu km 3,890 – 4,009 výšky do 15 m; úsek č. 2 levá skalní stěna zářezu km 4,011 – 4,153 o výšce 14 – 20 m; úsek č. 3 skalní stěny zářezu km 4,348 – 4,447 s výškou 6 m vlevo a 15 m vpravo).

Úprava železničního svršku v řešeném úseku spočívá v kompletní výměně stávajících pražců za ocelové Y pražce včetně upevňovadel. Stávající kolejnice budou nahrazeny novými tvaru 49E1. Následně bude zřízena bezstyková kolej. Zrušení TOR a opětovné zavedení traťové rychlosti 40 km/h.

Procedure type, estimated value

 • Procedure: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Contract regime: not under the Act regime
 • Estimated value: 21 042 480 Kč without VAT

Place of performance

 • Olomoucký kraj

Contracting authority

 • Official name: Správa železnic, státní organizace
 • CRN: 70994234
 • Postal address:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Name of the department: Stavební správa východ
 • Contracting authority profile identification in VVZ: Z2020-000638

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Contact

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance