Zakázka: Zajištění skalních masivů na trati Hanušovice - Staré Město pod Sněžníkem / Červený Potok

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 10058
Systémové číslo: P21V00001105
Evidenční číslo zadavatele: 61721137
Datum zahájení: 09.06.2021
Nabídku podat do: 29.06.2021 11:30

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Zajištění skalních masivů na trati Hanušovice - Staré Město pod Sněžníkem / Červený Potok
 • Druh zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Zadavatel zadává tuto podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce v souvislosti s výkonem relevantní činnosti ve smyslu ustanovení § 153 odst. 1 písm. f) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ“). V souladu s § 151 odst. 1 ZZVZ se tato zakázka považuje za sektorovou veřejnou zakázku. Jelikož předpokládaná hodnota veřejné zakázky nedosahuje stanovený finanční limit, není zadavatel podle § 158 odst. 1 ZZVZ povinen zadat předmětnou sektorovou veřejnou zakázku v zadávacím řízení. Zadavatel tedy nezadává tuto veřejnou zakázku v zadávacím řízení podle ZZVZ.

Realizací technických opatření (odstranění náletové zeleně, očištění líce skalních svahů, celoplošné kotvení ocelové sítě, instalace záchytných plotů a dynamických bariér) ve třech úsecích skalních odřezů a zářezu dojde k výraznému snížení rizika projevů skalního řícení na provozuschopnost a bezpečnost drážního provozu. (úsek č. 1 skalní stěna odřezu km 3,890 – 4,009 výšky do 15 m; úsek č. 2 levá skalní stěna zářezu km 4,011 – 4,153 o výšce 14 – 20 m; úsek č. 3 skalní stěny zářezu km 4,348 – 4,447 s výškou 6 m vlevo a 15 m vpravo).

Úprava železničního svršku v řešeném úseku spočívá v kompletní výměně stávajících pražců za ocelové Y pražce včetně upevňovadel. Stávající kolejnice budou nahrazeny novými tvaru 49E1. Následně bude zřízena bezstyková kolej. Zrušení TOR a opětovné zavedení traťové rychlosti 40 km/h.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Režim zakázky: mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: 21 042 480 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Olomoucký kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Stavební správa východ
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě zakázky