Public contract: Modernizace ŽST Praha-Krč

Information on public contract

procurement procedure phase Evaluated
Evaluation is terminated, contractor selection and conclusion of the contract is in progress.
DBID: 10032
System number: P21V00001079
Contracting authority registration number: 61821179
Under the Act: no. 134/2016 Coll.
Registration number in VVZ: Z2021-020268
Date of commence: 04.06.2021
Tender submit to: 15.07.2021 09:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Modernizace ŽST Praha-Krč
 • Type of public contract: Services

Brief subject description:
Předmět plnění veřejné zakázky je: a) Zpracování oznámení záměru dle § 6 (dále jen „oznámení EIA“) a dokumentace (dále jen „dokumentace EIA“) dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb. b) Zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení, která specifikuje předmět Díla v takovém rozsahu, aby ji bylo možno projednat ve společném stavebním a územním řízení, získat pravomocné společné povolení, včetně notifikace autorizovanou osobou, zajištění výkonu Autorského dozoru při zhotovení stavby a činností koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy včetně zpracování plánu BOZP na staveništi a manuálu údržby; c) Zpracování a podání žádosti o vydání společného povolení dle zákona č. 183/2006 Sb. d) Zhotovení Projektové dokumentace pro provádění stavby. Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

Procedure type, estimated value

 • Procedure type: open procedure
 • Public contract regime: above-the-threshold
 • Estimated value: 67 082 478 Kč without VAT

Place of performance

 • Praha

Contracting authority

 • Official name: Správa železnic, státní organizace
 • CRN: 70994234
 • Postal address:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Name of the department: Stavební správa západ
 • Contracting authority profile identification in VVZ: Z2020-000638

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Contact

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses