Veřejná zakázka: 85065 – Nákup softwarových licencí a poskytování služeb podpory Software Assurance prostřednictvím multilicenčního programu Microsoft Enterprise Agreement

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P16V00007366
Id předchozího profilu ve VVZ: 60053451

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1002
Systémové číslo: P17V00000993
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 636786
Počátek běhu lhůt: 29.07.2016
Nabídku podat do: 23.09.2016 11:45

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: 85065 – Nákup softwarových licencí a poskytování služeb podpory Software Assurance prostřednictvím multilicenčního programu Microsoft Enterprise Agreement
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Předmětem nadlimitní veřejné zakázky na služby je nákup softwarových licencí a poskytování služeb podpory Software Assurance prostřednictvím multilicenčního programu na základě rámcové smlouvy „Microsoft Enterprise Agreement“ a smlouvy „Microsoft Select Plus“. Předpokládaná hodnota služeb podpory Software Assurance je vyšší než předpokládaná hodnota softwarových licencí.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 124 800 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky