Veřejná zakázka: Studie proveditelnosti zajištění provozu vlaků o délce 740 m

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 10012
Systémové číslo: P21V00001059
Evidenční číslo zadavatele: 61821216
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-020013
Datum zahájení: 02.06.2021
Nabídku podat do: 19.07.2021 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Studie proveditelnosti zajištění provozu vlaků o délce 740 m
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je zpracování studie proveditelnosti (SP) v rozsahu dle zadávacích podmínek (zejména Zvláštních technických podmínek) a dle Rezortní metodiky pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb.
Účelem zakázky je zpracování studie proveditelnosti, která prověří možnosti úprav/modernizace železniční infrastruktury na území České republiky zařazené do sítě TEN-T a tratě Choceň – Hradec Králové – Velký Osek nutných k zajištění plynulého provozu vlaků o délce 740 m v souladu s evropskou legislativou, včetně souvisejících úprav navazující technické i technologické infrastruktury, v koordinaci s dalšími rozvojovými projekty a záměry dotčených krajů, měst, obcí a dalších oprávněných subjektů (např. ŘSD) a při současném zohlednění požadavků na výhledový rozsah osobní a nákladní dopravy a zajištění dopravní obslužnosti řešeného území.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 16 500 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Stavební správa západ
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy