Zakázka: Oprava odvodnění, dopravny, dopravních ploch a komunikací v obvodu ST OŘ Ostrava - PD

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 10008
Systémové číslo: P21V00001055
Evidenční číslo zadavatele: 63521061
Datum zahájení: 08.06.2021
Nabídku podat do: 17.06.2021 09:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava odvodnění, dopravny, dopravních ploch a komunikací v obvodu ST OŘ Ostrava - PD
 • Druh zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Zhotovení a projednání souboru projektových dokumentací, které budou řešit opravu náhorního příkopu v zastávce Jeseník nad Odrou (TUDU 1891 12), opravu dopravny Fulnek (TUDU 1971 B1), opravu nástupišť v žst. Ostrava Třebovice (TUDU 2251 B1), v zastávce Lomnice u Rýmařova (TUDU 2191 16) a v zastávce Skotnice (TUDU 2171 06), opravu ramp v dopravně Kravaře ve Slezsku (TUDU 2281 A1) a v žst. Sedlnice (TUDU 2171 C1), opravu nákladiště a rampy v žst. Bruntál (TUDU 2191 J1) a opravu rampy v žst. Bohumín (TUDU 1891 OA), včetně inženýrské činnosti a veřejnoprávního projednání a vydání potřebných správních rozhodnutí.

Základní členění souborů projektových dokumentací na samostatné projektové dokumentace je následující:

1) Oprava náhorního příkopu v zastávce Jeseník nad Odrou
2) Oprava nástupiště v žst. Ostrava Třebovice
3) Oprava dopravny Fulnek
4) Oprava nástupiště v zastávce Lomnice u Rámařova
5) Oprava nástupiště v zastávce Skotnice
6) Oprava rampy v dopravně Kravaře ve Slezsku
7) Oprava rampy v žst. Sedlnice
8) Oprava povrchu nákladiště a rampy v žst. Bruntál
9) Oprava povrchu v žst. Bohumín

Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Režim zakázky: mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Oblastní ředitelství Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě zakázky