Správa železnic, státní organizace od 3. 8. 2020 mění profil zadavatele (elektronický nástroj pro zadávání veřejných zakázek). Původní webová adresa profilu zadavatele https://zakazky.szdc.cz/ byla nahrazena adresou https://zakazky.spravazeleznic.cz/ . Do 9. 11. 2020 bude při zadání staré webové adresy probíhat automatické přesměrování na novou webovou adresu profilu zadavatele. Po 9. 11. 2020 bude pro přístup na profil zadavatele nutné již zadat novou adresu profilu. Veškerá komunikace se zadavatelem při zadávacích řízení, včetně podávání nabídek, žádostí o účast a žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace, bude po 3. 8. 2020 probíhat již na novém profilu zadavatele https://zakazky.spravazeleznic.cz/ .

Změna profilu zadavatele nemá vliv na již dokončené registrace dodavatelů.

Případné dotazy ke změně profilu zadavatele Správy železnic, státní organizace zasílejte na e-mail: zakazky@spravazeleznic.cz

Veřejné zakázky Správy železnic, státní organizace

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Správa železnic, státní organizace
IČO: 70994234
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 5.88 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Tímto si Vám dovolujeme oznámit, že zákonem č. 367/2019 Sb. ze dne 17. 12. 2019, kterým se mění zákon o drahách č. 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů a další související zákony, došlo mimo jiné i ke změně názvu Správy železniční dopravní cesty, státní organizace na nový název Správa železnic, státní organizace, a to s účinností od 1. 1. 2020.

K této změně došlo ze zákona (ex lege), když zápis nového názvu do veřejného rejstříku nemá konstitutivní charakter.

V daném případě se nejedná o právní nástupnictví, totožnost subjektu zůstává zachována. Ostatní údaje vztahující se k naší organizaci (jako jsou sídlo, právní forma, IČ, bankovní spojení, telefonické kontakty, emailové adresy atd…) zůstávají beze změny.

Změna názvu naší organizace nemá žádný vliv na práva a závazky, které má naše organizace vůči svým obchodním partnerům ani na jejich práva a závazky vůči naší organizaci. Na již uzavřených smlouvách se nic nemění.

Veškerá nová obchodní korespondence, objednávky, faktury, uzavírání nových smluv či změny smluv stávajících, jakož i veškerá další jednání vedená mezi naší organizací a Vámi však musí být od uvedeného data realizovány s použitím nového názvu Správa železnic, státní organizace. Proto si Vás dovolujeme požádat, abyste používali při komunikaci výhradně tento nový název.

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava zabezpečovacího zařízení v ŽST Miroslav
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 29.09.2020 20.10.2020 08:00
Třemošná u Plzně ON - oprava VB - projektová dokumentace
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 29.09.2020 08.10.2020 10:00
Prostějov ON – oprava (ZTI a ÚT ubytovny ve VB)
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 29.09.2020 08.10.2020 08:00
Rekonstrukce nástupiště u koleje č.1 v dopravně Radomyšl
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 29.09.2020 14.10.2020 09:00
Výstavba PZS přejezdu P6741 v km 29,885 trati Suchdol nad Odrou – Budišov nad Budišovkou
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 29.09.2020 12.10.2020 11:00
Pořízení nestavebních investic pro SŽG
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 25.09.2020 08.10.2020 08:30
Soubor staveb: „Výstavba PZS přejezdu P7691 v km 10,986 trati Bruntál – Malá Morávka“ „Výstavba PZS přejezdu P7687 v km 8,563 trati Bruntál – Malá Morávka“ „Výstavba PZS přejezdu P7695 v km 14,683 trati Bruntál – Malá Morávka“
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 25.09.2020 12.10.2020 10:00
Rekonstrukce mostu v km 162,879 trati Liberec - Černousy
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 25.09.2020 13.10.2020 09:00
Sanace skal a svahů km 500,100 - 501,900 Praha - Děčín II.část
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 25.09.2020 14.10.2020 09:00
Rizikové kácení v obvodu SEE 2020-2021
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 25.09.2020 06.10.2020 08:00
Zařízení na přepravu kolejnic 2020
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 25.09.2020 07.10.2020 10:00
COPIN
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 24.09.2020 05.10.2020 09:00
Výstavba PZS P1815 v km 57,572 a P1816 v km 58,925 trati Rakovník - Bečov n. T.
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 24.09.2020 08.10.2020 10:00
Blansko SEE – PD oprava
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 24.09.2020 13.10.2020 09:00
Oprava kolejového jeřábu ŽHŽ 2/6
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 24.09.2020 07.10.2020 09:00
všechny zakázky