Veřejné zakázky Správy železnic, státní organizace

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Správa železnic, státní organizace
IČO: 70994234
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 2.81 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Zavedení systému kvalifikace u Správy železnic

Systém kvalifikace umožní dodavatelům, aby prokázali kvalifikaci nezbytnou pro účast ve výběrových řízeních Správy železnic předem na období 36 měsíců. Dodavatelé zařazení v systému kvalifikace tak nebudou muset ve výběrových řízeních soutěžených prostřednictvím Systému kvalifikace předkládat kvalifikační doklady v každé své nabídce. Zavedením tohoto systému dojde ke značnému snížení administrativní zátěže dodavatelů s účastí ve výběrových řízeních Správy železnic.

Veškeré informace o systému kvalifikace naleznete na webových stránkách webových stránkách Správy železnic v sekci Dodavatelé/Odběratelé a v Informačním systému kvalifikace dodavatelů na adrese https://iskd.spravazeleznic.cz.

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava dekompenzačních transformátorů pro FKZ OŘ Plzeň 2022/2024
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 01.07.2022 20.07.2022 09:00
Oprava kolejí a výhybek v žst. Hodkovice nad Mohelkou
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 01.07.2022 26.07.2022 09:00
Břeclav budova elektrodílny – zateplení budovy
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 01.07.2022 14.07.2022 08:00
Kompletní dodávky motorové nafty (NM) pro ,,Vozidla OŘ BRNO“
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 01.07.2022 26.07.2022 09:00
Oprava lávek v km 0,217 a 267,240 v žst. Ostrava hl. n.
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 01.07.2022 15.07.2022 10:00
Malé Svatoňovice, Slatiňany, Třebovice, Václavice – demolice (strážní domky, provozní objekty)
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 01.07.2022 15.07.2022 08:00
Rekonstrukce železniční trati Uhersko – Pardubice pro zavedení rychlosti 200 km/h
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 01.07.2022 20.07.2022 09:00
Výstavba interní certifikační autority a implementace systému pro bezpečnou správu privátních klíčů
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 01.07.2022 03.08.2022 08:30
Oprava propustků na trati Suchdol nad Odrou - Fulnek 1. etapa
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 01.07.2022 15.07.2022 09:00
Oprava kolejí a výhybek v žst. Trutnov hl. n.
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 01.07.2022 26.07.2022 08:00
„Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Teplice v Čechách“- (1. etapa)
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 29.06.2022 12.07.2022 09:00
Revize a technické prohlídky určeného technického zařízení SEE
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 29.06.2022 13.07.2022 08:00
Bytové hospodářství - výměna kotlů na tuhá paliva JMK
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 29.06.2022 29.07.2022 09:00
Kontroly, zkoušky, údržba a oprava požárně bezpečnostních zařízení v obvodu OŘ PHA 2022 - 2025
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 28.06.2022 14.07.2022 08:00
Rekonstrukce nástupišť ŽST Semily
nadlimitní Příjem nabídek 27.06.2022 28.07.2022 09:00
všechny zakázky