Veřejné zakázky Správy železnic, státní organizace

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Správa železnic, státní organizace
IČO: 70994234
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 2.81 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Tímto si Vám dovolujeme oznámit, že zákonem č. 367/2019 Sb. ze dne 17. 12. 2019, kterým se mění zákon o drahách č. 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů a další související zákony, došlo mimo jiné i ke změně názvu Správy železniční dopravní cesty, státní organizace na nový název Správa železnic, státní organizace, a to s účinností od 1. 1. 2020.

K této změně došlo ze zákona (ex lege), když zápis nového názvu do veřejného rejstříku nemá konstitutivní charakter.

V daném případě se nejedná o právní nástupnictví, totožnost subjektu zůstává zachována. Ostatní údaje vztahující se k naší organizaci (jako jsou sídlo, právní forma, IČ, bankovní spojení, telefonické kontakty, emailové adresy atd…) zůstávají beze změny.

Změna názvu naší organizace nemá žádný vliv na práva a závazky, které má naše organizace vůči svým obchodním partnerům ani na jejich práva a závazky vůči naší organizaci. Na již uzavřených smlouvách se nic nemění.

Veškerá nová obchodní korespondence, objednávky, faktury, uzavírání nových smluv či změny smluv stávajících, jakož i veškerá další jednání vedená mezi naší organizací a Vámi však musí být od uvedeného data realizovány s použitím nového názvu Správa železnic, státní organizace. Proto si Vás dovolujeme požádat, abyste používali při komunikaci výhradně tento nový název.

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce mostu v km 8,988 trati Martinice v Krkonoších - Rokytnice nad Jizerou
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 27.07.2021 10.08.2021 09:00
Nákup termokamery
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 27.07.2021 04.08.2021 08:00
Rekonstrukce mostu v km 81,166 trati Pardubice – Ždírec nad Doubravou
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 26.07.2021 06.08.2021 09:00
Rekonstrukce přejezdu P5578 v km 111,662 trati H. Dvořiště - Č. Budějovice
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 26.07.2021 19.08.2021 09:00
Oprava mostních objektů v km 76,943 - 95,412 úseku Klobuky - Louny
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 23.07.2021 04.08.2021 08:00
Předběžná tržní konzultace - Návrh koncepce hubení nežádoucí vegetace na železniční síti ČR po roce 2022
mimo režim ZZVZ Zadávání 23.07.2021 08.08.2021 23:59
Vypracování projektové dokumentace „Oprava trati v úseku Horní Police - Stružnice“
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 22.07.2021 03.08.2021 08:00
Zajištění komplexní komunikační podpory, tvorba marketingové strategie a realizace komunikační kampaně pro výstavbu vysokorychlostních tratí
nadlimitní Prokazování kvalifikace 22.07.2021 25.08.2021 11:00
Státní hranice Slovenská republika (Střelná) – Vsetín (mimo) - konverze
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 22.07.2021 04.08.2021 09:00
Olomouc ADM Nerudova
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 22.07.2021 06.08.2021 08:00
Oprava nástupištních přístřešků nebo prostor pro cestující v obvodu OŘ
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 22.07.2021 04.08.2021 08:00
Olomouc hl.n. VB – klimatizace pracoviště CTD
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 22.07.2021 03.08.2021 08:30
Odstranění odpadů v obvodu Zábřeh na Moravě
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 22.07.2021 03.08.2021 08:00
GSM-R Prostějov hl.n. – Kostelec na Hané – Senice na Hané – Olomouc hl.n.
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 21.07.2021 05.08.2021 09:00
Přeprava zásilek 2021 - 2022
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 21.07.2021 02.08.2021 09:00
všechny zakázky