Veřejné zakázky Správy železnic, státní organizace

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Správa železnic, státní organizace
IČO: 70994234
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 2.81 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Zavedení systému kvalifikace u Správy železnic

Systém kvalifikace umožní dodavatelům, aby prokázali kvalifikaci nezbytnou pro účast ve výběrových řízeních Správy železnic předem na období 36 měsíců. Dodavatelé zařazení v systému kvalifikace tak nebudou muset ve výběrových řízeních soutěžených prostřednictvím Systému kvalifikace předkládat kvalifikační doklady v každé své nabídce. Zavedením tohoto systému dojde ke značnému snížení administrativní zátěže dodavatelů s účastí ve výběrových řízeních Správy železnic.

Veškeré informace o systému kvalifikace naleznete na webových stránkách webových stránkách Správy železnic v sekci Dodavatelé/Odběratelé a v Informačním systému kvalifikace dodavatelů na adrese https://iskd.spravazeleznic.cz.

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava mostu v km 4,256 na trati Hanušovice - Staré Město - PD
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 12.08.2022 23.08.2022 09:00
Soubor staveb: A: Rekonstrukce TZZ Přelouč – Prachovice, 1. etapa – výstavba nástupišť v ŽST Heřmanův Městec; B: Rekonstrukce přejezdu P5043 v km 13,750 trati Přelouč – Prachovice
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 10.08.2022 31.08.2022 09:00
Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Krásná Lípa
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 10.08.2022 31.08.2022 09:00
Třebovice v Čechách ON – dílčí oprava
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 10.08.2022 22.08.2022 08:00
Nákup tuhých paliv na rok 2022 – 2023
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 10.08.2022 23.08.2022 09:00
Dodávka štěpkovače dřevní hmoty za vozidlo
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 09.08.2022 18.08.2022 08:30
Odstraňování závad z revizí elektroinstalací a soustav ochrany před bleskem 2022–2024
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 09.08.2022 19.08.2022 08:00
Vznik a rozvoj digitálních technických map železnice (DTMŽ) - kontrola kvality hromadného sběru dat, konsolidace a harmonizace dat, poradenské práce
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 09.08.2022 25.08.2022 13:15
Realizace tisku knižní podoby jízdních řádů Správy železnic
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 09.08.2022 17.08.2022 08:30
Instalace zařízení pro zajištění fyzické ochrany budovy Kounicova 26, Brno
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 09.08.2022 23.08.2022 10:30
Oprava bytů a společných prostor v žst. Český Brod
podlimitní Příjem nabídek 08.08.2022 24.08.2022 07:30
Údržba a oprava výměnných dílů zabezpečovacího zařízení v obvodu SSZT 2022
nadlimitní Příjem nabídek 04.08.2022 15.09.2022 09:00
Údržbové a dílčí opravné práce na objektech u SPS OŘ PHA 2023-2024 - Praha západ
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 04.08.2022 25.08.2022 10:00
Oprava mostu v km 1,611 na trati Litovel - Senice - PD
mimo režim ZZVZ Vyhodnoceno 04.08.2022 12.08.2022 09:00
Údržbové a dílčí opravné práce na objektech u SPS OŘ PHA 2023-2024 - Praha město
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 04.08.2022 25.08.2022 07:00
všechny zakázky