Veřejné zakázky Správy železnic, státní organizace

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Správa železnic, státní organizace
IČO: 70994234
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 2.81 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Zavedení systému kvalifikace u Správy železnic

Systém kvalifikace umožní dodavatelům, aby prokázali kvalifikaci nezbytnou pro účast ve výběrových řízeních Správy železnic předem na období 36 měsíců. Dodavatelé zařazení v systému kvalifikace tak nebudou muset ve výběrových řízeních soutěžených prostřednictvím Systému kvalifikace předkládat kvalifikační doklady v každé své nabídce. Zavedením tohoto systému dojde ke značnému snížení administrativní zátěže dodavatelů s účastí ve výběrových řízeních Správy železnic.

Veškeré informace o systému kvalifikace naleznete na webových stránkách webových stránkách Správy železnic v sekci Dodavatelé/Odběratelé a v Informačním systému kvalifikace dodavatelů na adrese https://iskd.spravazeleznic.cz.

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava mostu v km 1,122 na trati Hanušovice - Mikulovice
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 26.01.2023 09.02.2023 09:00
Dodávka mobilního pódia
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 26.01.2023 08.02.2023 08:00
Oprava podbíjecích kladiv Cobra TT
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 25.01.2023 07.02.2023 08:00
Oprava TV v úseku Lysá nad Labem (mimo) – Stará Boleslav (mimo) - vypracování projektové dokumentace
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 25.01.2023 07.02.2023 07:30
Oprava mostních objektů na trati Horní Cerekev - Pelhřimov
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 25.01.2023 06.02.2023 08:00
Nákup náhradních dílů pro kolejovou mechanizaci u ST Ostrava 2023
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 25.01.2023 03.02.2023 09:00
Opravy a servis zařízení DDTS u OŘ Plzeň 2023-2024
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 24.01.2023 06.02.2023 09:00
Dodávka neperlivé pitné vody 0,5l a 1,5l pro OŘ Praha na rok 2023
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 24.01.2023 07.02.2023 09:00
Doplnění závor na přejezdu P3340 trati Lovosice - Česká Lípa
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 23.01.2023 02.02.2023 13:00
Oprava výhybek v žst. Bakov nad Jizerou
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 23.01.2023 14.02.2023 07:30
Zajištění nákladní autodopravy v obvodu OŘ Plzeň 2023/2024
nadlimitní Příjem nabídek 23.01.2023 24.02.2023 10:00
Nákup xerografického papíru pro OŘ Praha
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 23.01.2023 31.01.2023 07:30
ETCS+DOZ Ústí nad Labem - Cheb
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 20.01.2023 02.02.2023 10:00
Rekonstrukce mostu v km 20,691 na trati Domažlice - Planá u M.L.
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 20.01.2023 02.02.2023 09:00
Generální oprava MUV 74.1
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 20.01.2023 30.01.2023 09:00
všechny zakázky