Správa železnic, státní organizace od 3. 8. 2020 mění profil zadavatele (elektronický nástroj pro zadávání veřejných zakázek). Původní webová adresa profilu zadavatele https://zakazky.szdc.cz/ byla nahrazena adresou https://zakazky.spravazeleznic.cz/ . Do 9. 11. 2020 bude při zadání staré webové adresy probíhat automatické přesměrování na novou webovou adresu profilu zadavatele. Po 9. 11. 2020 bude pro přístup na profil zadavatele nutné již zadat novou adresu profilu. Veškerá komunikace se zadavatelem při zadávacích řízení, včetně podávání nabídek, žádostí o účast a žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace, bude po 3. 8. 2020 probíhat již na novém profilu zadavatele https://zakazky.spravazeleznic.cz/ .

Změna profilu zadavatele nemá vliv na již dokončené registrace dodavatelů.

Případné dotazy ke změně profilu zadavatele Správy železnic, státní organizace zasílejte na e-mail: zakazky@spravazeleznic.cz

Veřejné zakázky Správy železnic, státní organizace

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Správa železnic, státní organizace
IČO: 70994234
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 5.88 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Tímto si Vám dovolujeme oznámit, že zákonem č. 367/2019 Sb. ze dne 17. 12. 2019, kterým se mění zákon o drahách č. 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů a další související zákony, došlo mimo jiné i ke změně názvu Správy železniční dopravní cesty, státní organizace na nový název Správa železnic, státní organizace, a to s účinností od 1. 1. 2020.

K této změně došlo ze zákona (ex lege), když zápis nového názvu do veřejného rejstříku nemá konstitutivní charakter.

V daném případě se nejedná o právní nástupnictví, totožnost subjektu zůstává zachována. Ostatní údaje vztahující se k naší organizaci (jako jsou sídlo, právní forma, IČ, bankovní spojení, telefonické kontakty, emailové adresy atd…) zůstávají beze změny.

Změna názvu naší organizace nemá žádný vliv na práva a závazky, které má naše organizace vůči svým obchodním partnerům ani na jejich práva a závazky vůči naší organizaci. Na již uzavřených smlouvách se nic nemění.

Veškerá nová obchodní korespondence, objednávky, faktury, uzavírání nových smluv či změny smluv stávajících, jakož i veškerá další jednání vedená mezi naší organizací a Vámi však musí být od uvedeného data realizovány s použitím nového názvu Správa železnic, státní organizace. Proto si Vás dovolujeme požádat, abyste používali při komunikaci výhradně tento nový název.

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava trati v úseku Kunovice – Veselí nad Moravou
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 22.10.2020 04.11.2020 08:00
Děhylov ON
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 22.10.2020 05.11.2020 09:00
Rekonstrukce a výstavba PZS na přejezdech trati Čelákovice - Neratovice
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 21.10.2020 05.11.2020 09:00
Zřízení vodovodní přípojky pro areál SŽ Hrdějovice, České Budějovice
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 21.10.2020 06.11.2020 09:00
Instalace zařízení pro výběr poplatků za použití WC v obvodu OŘ OVA
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 21.10.2020 03.11.2020 10:30
Rekonstrukce Dolnolučanského tunelu v trati Liberec - Harrachov (ZP, DSP, PDPS, AD)
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 21.10.2020 05.11.2020 09:00
Technická výpomoc - zaměření mapových podkladů vybraných železničních stanic ve Správě tratí Ústí nad Labem a Liberec
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 21.10.2020 02.11.2020 09:30
Soubor 3 staveb „Rek. PZZ včetně přejezdové konstrukce 1.) v km 34,239 (P5288); 33,625 (P5287) a 33,183 (P5286); 2) v km 36,017 (P5290) a 35,359 (P5289); 3) v km 36,832 (P5293); 36,593 (P5292) a 36,326 (P5291) trati Havl. Brod – Pardubice - Rosice n. L.“
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 21.10.2020 12.11.2020 09:00
Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Bechyně
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 21.10.2020 11.11.2020 09:00
Technická výpomoc - zaměření mapových podkladů vybraných železničních stanic ve Správě tratí Most a Karlovy Vary
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 21.10.2020 30.10.2020 13:00
Technická výpomoc - zaměření mapových podkladů vybraných železničních stanic ve Správě tratí Pardubice
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 21.10.2020 30.10.2020 09:00
Technická výpomoc - zaměření mapových podkladů vybraných železničních stanic ve Správě tratí České Budějovice
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 20.10.2020 27.10.2020 13:00
Technická výpomoc - zaměření mapových podkladů vybraných železničních stanic ve Správě tratí Zlín
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 20.10.2020 27.10.2020 11:00
Technická výpomoc - zaměření mapových podkladů vybraných železničních stanic ve Správě tratí Brno a Jihlava
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 20.10.2020 29.10.2020 08:30
Náhrada přejezdu P 3170 v km 20,484 trati Libuň - Turnov
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 20.10.2020 09.11.2020 09:00
všechny zakázky