Veřejné zakázky Správy železnic, státní organizace

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Správa železnic, státní organizace
IČO: 70994234
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 2.81 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Zavedení systému kvalifikace u Správy železnic

Systém kvalifikace umožní dodavatelům, aby prokázali kvalifikaci nezbytnou pro účast ve výběrových řízeních Správy železnic předem na období 36 měsíců. Dodavatelé zařazení v systému kvalifikace tak nebudou muset ve výběrových řízeních soutěžených prostřednictvím Systému kvalifikace předkládat kvalifikační doklady v každé své nabídce. Zavedením tohoto systému dojde ke značnému snížení administrativní zátěže dodavatelů s účastí ve výběrových řízeních Správy železnic.

Veškeré informace o systému kvalifikace naleznete na webových stránkách webových stránkách Správy železnic v sekci Dodavatelé/Odběratelé a v Informačním systému kvalifikace dodavatelů na adrese https://iskd.spravazeleznic.cz.

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Přestavba propustku v 159,434 trati Stará Paka – Liberec na podchod
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 20.05.2024 30.05.2024 09:00
Oprava protihlukové stěny na zastávce Dolní Lutyně
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 20.05.2024 30.05.2024 09:00
Dodávka 2 kusů dálkově řízených pásových sekaček na trávu a křoví
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 20.05.2024 30.05.2024 08:00
„Výstavba PZS na přejezdu P317 v km 60,660 na trati Tršnice – Františkovy Lázně – Vojtanov (Bad Brambach)“ a „Výstavba PZS na přejezdu P324 v km 12,293 na trati Cheb – Aš st.hr. – (Selb)“
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 20.05.2024 29.05.2024 10:00
Čelní mulčovač
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 20.05.2024 28.05.2024 09:00
Mulčovací cepová sekačka
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 20.05.2024 28.05.2024 08:00
Technika pro údržbu železničních prostranství
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 20.05.2024 30.05.2024 08:00
Oprava mostních objektů v úseku Ohníč - Bílina, 2. etapa
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 17.05.2024 29.05.2024 08:00
Oprava přenosové cesty Rakšice - Hrušovany n. J.
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 17.05.2024 03.06.2024 09:30
„Vyhotovení projektu PPK na TÚ 1501 v úseku Choceň (včetně) – Pardubice (mimo) – Kolín-dílny (mimo)“
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 17.05.2024 27.05.2024 10:00
Mazací prostředek, antikorozní prostředek a související čističe Interflon - 2024
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 17.05.2024 29.05.2024 09:00
Prostá rekonstrukce trati v úseku Černý Kříž – Nové Údolí
nadlimitní Příjem nabídek 17.05.2024 21.06.2024 09:00
Oprava mostu v km 19,608 na trati Kácov - Světlá nad Sázavou
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 16.05.2024 07.06.2024 07:30
Dodávka náhradních dílů přejezdové konstrukce BODAN 2024
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 16.05.2024 28.05.2024 09:00
Dodávka aromadifuzérů včetně náplní pro obvod OŘ PHA 2024 - 2025
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 16.05.2024 24.05.2024 08:00
všechny zakázky