Veřejné zakázky Správy železnic, státní organizace

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Správa železnic, státní organizace
IČO: 70994234
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 2.81 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Tímto si Vám dovolujeme oznámit, že zákonem č. 367/2019 Sb. ze dne 17. 12. 2019, kterým se mění zákon o drahách č. 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů a další související zákony, došlo mimo jiné i ke změně názvu Správy železniční dopravní cesty, státní organizace na nový název Správa železnic, státní organizace, a to s účinností od 1. 1. 2020.

K této změně došlo ze zákona (ex lege), když zápis nového názvu do veřejného rejstříku nemá konstitutivní charakter.

V daném případě se nejedná o právní nástupnictví, totožnost subjektu zůstává zachována. Ostatní údaje vztahující se k naší organizaci (jako jsou sídlo, právní forma, IČ, bankovní spojení, telefonické kontakty, emailové adresy atd…) zůstávají beze změny.

Změna názvu naší organizace nemá žádný vliv na práva a závazky, které má naše organizace vůči svým obchodním partnerům ani na jejich práva a závazky vůči naší organizaci. Na již uzavřených smlouvách se nic nemění.

Veškerá nová obchodní korespondence, objednávky, faktury, uzavírání nových smluv či změny smluv stávajících, jakož i veškerá další jednání vedená mezi naší organizací a Vámi však musí být od uvedeného data realizovány s použitím nového názvu Správa železnic, státní organizace. Proto si Vás dovolujeme požádat, abyste používali při komunikaci výhradně tento nový název.

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Zatáčečka univerzální s kontrolou utahovacího momentu
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 16.06.2021 28.06.2021 08:00
Zpracování tržeb z platebních stanic v obvodu Oblastního ředitelství Ostrava
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 16.06.2021 30.06.2021 09:00
Malý mulčovač pro rypadla do 5 t
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 16.06.2021 24.06.2021 08:00
Nákup dieselagregátu
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 16.06.2021 29.06.2021 08:00
Statický přepočet železničních mostů 2021
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 15.06.2021 25.06.2021 08:00
Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE 2021-2022 - Drobné opravy a závady
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 15.06.2021 28.06.2021 09:45
Školení interních lektorů
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 15.06.2021 25.06.2021 08:45
Oprava opláštění výtahových šachet, Chomutov, Palackého 4271-4273
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.06.2021 25.06.2021 09:00
Ostraha Negrelliho viaduktu
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 14.06.2021 24.06.2021 09:00
Brno-Maloměřice St.6 – Adamov, BC
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 14.06.2021 24.06.2021 10:00
Rekonstrukce nástupišť v žst. Adamov
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 14.06.2021 24.06.2021 09:00
Brno-Maloměřice St.6 – Adamov, BC
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 14.06.2021 29.06.2021 09:30
Údržba vyšší a nižší zeleně v obvodu OŘ HKR 2021 - 2023
nadlimitní Příjem nabídek 14.06.2021 13.07.2021 08:00
ETCS Beroun - Plzeň
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 14.06.2021 30.06.2021 09:00
85 081 - Předplatné produktů firmy Autodesk včetně nadstavbových produktů jiných firem (CADKON)
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 11.06.2021 21.06.2021 10:00
všechny zakázky