Veřejné zakázky Správy železnic, státní organizace

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Správa železnic, státní organizace
IČO: 70994234
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 2.81 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Zavedení systému kvalifikace u Správy železnic

Systém kvalifikace umožní dodavatelům, aby prokázali kvalifikaci nezbytnou pro účast ve výběrových řízeních Správy železnic předem na období 36 měsíců. Dodavatelé zařazení v systému kvalifikace tak nebudou muset ve výběrových řízeních soutěžených prostřednictvím Systému kvalifikace předkládat kvalifikační doklady v každé své nabídce. Zavedením tohoto systému dojde ke značnému snížení administrativní zátěže dodavatelů s účastí ve výběrových řízeních Správy železnic.

Veškeré informace o systému kvalifikace naleznete na webových stránkách webových stránkách Správy železnic v sekci Dodavatelé/Odběratelé a v Informačním systému kvalifikace dodavatelů na adrese https://iskd.spravazeleznic.cz.

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka elektroinstalačního materiálu OŘ Plzeň 2023/2024
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 28.11.2022 09.12.2022 09:00
Dodávka ocelových pražců Y a přejezdové polymerbetonové konstrukce
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 28.11.2022 07.12.2022 09:00
Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS v obvodu OŘ OVA 2023 - 2024 - provozní pozemní objekty rok 2023
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 25.11.2022 16.12.2022 09:00
Technické plyny - 2023
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 25.11.2022 07.12.2022 09:00
Rekonstrukce nástupišť ŽST Semily
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 25.11.2022 06.12.2022 09:00
Revizní činnost elektrického zařízení SEE v obvodu OŘ Plzeň 2023
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 25.11.2022 06.12.2022 09:30
Kontroly, revize a opravy hasicích přístrojů a hydrantových systémů v obvodu OŘ PHA 2023-2025
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 25.11.2022 07.12.2022 08:00
Nový Bor, Libuň, Lučany, Višňová, Zákupy, Železný Brod – demolice (strážní domky, provozní objekty)
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 24.11.2022 06.12.2022 08:00
Servis a revize turniketů v obvodu OŘ Praha 2022 - 2024
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 24.11.2022 06.12.2022 08:00
Dodávka měřicí kolejové jednotky pro diagnostiku trakční napájecí soustavy
nadlimitní Prokazování kvalifikace 24.11.2022 10.01.2023 09:15
Oprava záložních zdrojů OŘ Plzeň 2023/2024
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 24.11.2022 06.12.2022 09:00
Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2022-23 - Opravy komponentů sdělovacích zařízení OŘ Ostrava - oblast OLC
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 23.11.2022 06.12.2022 09:00
Revize 2 vozů Uk
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 23.11.2022 30.11.2022 09:00
Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2022-23 - Opravy komponentů sdělovacích zařízení OŘ Ostrava - oblast OVA
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 22.11.2022 02.12.2022 09:00
Rekonstrukce mostu v km 31,295 na trati Středokluky – Podlešín (Lichoceves)
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 21.11.2022 06.12.2022 09:00
všechny zakázky