Veřejné zakázky Správy železnic, státní organizace

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Správa železnic, státní organizace
IČO: 70994234
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 2.81 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Tímto si Vám dovolujeme oznámit, že zákonem č. 367/2019 Sb. ze dne 17. 12. 2019, kterým se mění zákon o drahách č. 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů a další související zákony, došlo mimo jiné i ke změně názvu Správy železniční dopravní cesty, státní organizace na nový název Správa železnic, státní organizace, a to s účinností od 1. 1. 2020.

K této změně došlo ze zákona (ex lege), když zápis nového názvu do veřejného rejstříku nemá konstitutivní charakter.

V daném případě se nejedná o právní nástupnictví, totožnost subjektu zůstává zachována. Ostatní údaje vztahující se k naší organizaci (jako jsou sídlo, právní forma, IČ, bankovní spojení, telefonické kontakty, emailové adresy atd…) zůstávají beze změny.

Změna názvu naší organizace nemá žádný vliv na práva a závazky, které má naše organizace vůči svým obchodním partnerům ani na jejich práva a závazky vůči naší organizaci. Na již uzavřených smlouvách se nic nemění.

Veškerá nová obchodní korespondence, objednávky, faktury, uzavírání nových smluv či změny smluv stávajících, jakož i veškerá další jednání vedená mezi naší organizací a Vámi však musí být od uvedeného data realizovány s použitím nového názvu Správa železnic, státní organizace. Proto si Vás dovolujeme požádat, abyste používali při komunikaci výhradně tento nový název.

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Operativní odstranění neodkladných závad na trati Brno - Golčův Jeníkov
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 20.09.2021 01.10.2021 08:00
Nákup drobné mechanizace
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 20.09.2021 30.09.2021 08:00
Havarijní oprava přípojky a osvětlení Ondřejovice
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 20.09.2021 29.09.2021 08:00
Žst. Znojmo - oprava trafostanice a rozvodny
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 17.09.2021 30.09.2021 08:00
Třinec ON
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 17.09.2021 01.10.2021 09:00
Doplnění příslušenství nakolejovacích sad LUKAS
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 17.09.2021 24.09.2021 09:00
Náhrada zastřešení nástupišť v žst. Ostrava - Vítkovice - PD
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 17.09.2021 29.09.2021 09:00
Dodávka ručního nářadí na zimní údržbu u OŘ Hradec Králové
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 17.09.2021 01.10.2021 08:00
Oprava výhybek č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8 v žst. Jihlava
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 17.09.2021 12.10.2021 08:00
Oprava TNS Grygov
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 17.09.2021 01.10.2021 08:00
Oprava trati v úseku Luka nad Jihlavou - Jihlava - I.etapa
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 16.09.2021 07.10.2021 08:00
Výměna kolejnic v obvodu ST Jihlava
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 16.09.2021 29.09.2021 08:00
Zavedení ASVC v úseku Rokycany (mimo) – Mirošov – Nezvěstice (mimo)
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 16.09.2021 07.10.2021 09:00
Hydraulická ruka na MUV 69.2-234
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 16.09.2021 29.09.2021 08:00
Oprava MŘS trafostanic uzel Přerov
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 16.09.2021 04.10.2021 08:00
všechny zakázky