Veřejné zakázky Správy železnic, státní organizace

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Správa železnic, státní organizace
IČO: 70994234
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 2.81 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Tímto si Vám dovolujeme oznámit, že zákonem č. 367/2019 Sb. ze dne 17. 12. 2019, kterým se mění zákon o drahách č. 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů a další související zákony, došlo mimo jiné i ke změně názvu Správy železniční dopravní cesty, státní organizace na nový název Správa železnic, státní organizace, a to s účinností od 1. 1. 2020.

K této změně došlo ze zákona (ex lege), když zápis nového názvu do veřejného rejstříku nemá konstitutivní charakter.

V daném případě se nejedná o právní nástupnictví, totožnost subjektu zůstává zachována. Ostatní údaje vztahující se k naší organizaci (jako jsou sídlo, právní forma, IČ, bankovní spojení, telefonické kontakty, emailové adresy atd…) zůstávají beze změny.

Změna názvu naší organizace nemá žádný vliv na práva a závazky, které má naše organizace vůči svým obchodním partnerům ani na jejich práva a závazky vůči naší organizaci. Na již uzavřených smlouvách se nic nemění.

Veškerá nová obchodní korespondence, objednávky, faktury, uzavírání nových smluv či změny smluv stávajících, jakož i veškerá další jednání vedená mezi naší organizací a Vámi však musí být od uvedeného data realizovány s použitím nového názvu Správa železnic, státní organizace. Proto si Vás dovolujeme požádat, abyste používali při komunikaci výhradně tento nový název.

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava zabezpečení a výstroje trati v úseku Studenec-Velké Meziříčí
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 14.05.2021 09.06.2021 08:00
Oprava 2ks vyprošťovacích tanků
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 14.05.2021 27.05.2021 09:00
Nákup techniky pro údržbu železničních prostranství
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 14.05.2021 26.05.2021 09:00
Nákup minirypadla s příslušenstvím a podvalníkem
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 14.05.2021 25.05.2021 08:00
Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 13.05.2021 31.05.2021 10:00
Oprava kolejí a výhybek v úseku Veselí nad Lužnicí - J. Hradec na trati Veselí nad Lužnicí - H. Cerekev
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 13.05.2021 24.05.2021 09:30
Oprava opěrné zdi v úseku Studenec - Vladislav
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 13.05.2021 21.05.2021 08:00
Elektrizace trati Kadaň Prunéřov – Kadaň Rozšíření stavby – Kadaň-předměstí
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 13.05.2021 03.06.2021 09:00
Rekonstrukce přejezdu P3652 včetně doplnění závor na trati (Retz-) Znojmo - Okříšky
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 13.05.2021 31.05.2021 09:00
Plánované revize a opravy železničních vozů
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 13.05.2021 24.05.2021 10:00
Oprava mostů v km 33,758 a 33,938 na trati Č. Budějovice - Volary
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 13.05.2021 27.05.2021 09:00
Oprava technologie ED Plzeň
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 12.05.2021 24.05.2021 09:00
Obsluha tepelných zdrojů ve správě OŘ Plzeň 2021/2022
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 12.05.2021 19.05.2021 09:00
Doplnění závor na přejezdu P488 v km 17,132 trati Protivín - Zdice
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 12.05.2021 02.06.2021 10:00
Dodatečné plnění č. 2 - GIS systém pro veřejnost
VZ malého rozsahu V jednání 12.05.2021
všechny zakázky