Veřejné zakázky Správy železnic, státní organizace

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Správa železnic, státní organizace
IČO: 70994234
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 2.81 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Zavedení systému kvalifikace u Správy železnic

Systém kvalifikace umožní dodavatelům, aby prokázali kvalifikaci nezbytnou pro účast ve výběrových řízeních Správy železnic předem na období 36 měsíců.

Dodavatelé zařazení v systému kvalifikace tak nebudou muset ve výběrových řízeních soutěžených prostřednictvím Systému kvalifikace předkládat kvalifikační doklady v každé své nabídce. Zavedením tohoto systému dojde ke značnému snížení administrativní zátěže dodavatelů s účastí ve výběrových řízeních Správy železnic.

V souvislosti se zavedením systému kvalifikace pořádá Správa železnic online prezentaci „Systém kvalifikace u Správy železnic“ , která se uskuteční dne 30. 5. 2022 ve 14 hodin.

Správa železnic dále pořádá tematické workshopy pro dodavatele stavebních a projekčních prací, které se uskuteční dne 15. června v 9 a 13 hodin. Na workshopech bude prezentována práce se softwarovou platformou systému kvalifikace a způsob podání žádosti o zařazení do Systému kvalifikace.

Na online prezentaci a tematické workshopy se lze zaregistrovat na emailu iskd@spravazeleznic.cz.

Veškeré informace o systému kvalifikace a výše uvedených akcích naleznete na webových stránkách Správy železnic v sekci Dodavatelé/Odběratelé.

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Betonové pražce - 2022 - 1. a 2. část
nadlimitní Zadávání 24.05.2022
Pohled – zajištění zásobování pracoviště pitnou vodou
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 24.05.2022 01.06.2022 08:00
Rekonstrukce PZS vč. povrchu v km 2,265 (P7412) na trati Valašské Meziříčí - Rožnov p/R
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 24.05.2022 03.06.2022 09:00
Profylaktické kontroly a kapacitní zkoušky baterií a UPS
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 24.05.2022 07.06.2022 08:00
Skřivany ON - oprava
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 24.05.2022 06.06.2022 08:00
Servisní služby pro služební vozidla Správy železnic, Stavební správy západ - oblast Ústí nad Labem
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 20.05.2022 01.06.2022 09:00
Předběžná tržní konzultace: Systém pro správu vozového parku Správy železnic 2022-2030
mimo režim ZZVZ Zadávání 19.05.2022 14.06.2022 14:00
Oprava dvojkolí na MPV 22.1 – 001
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 19.05.2022 30.05.2022 10:00
Zajištění provozu a oprav plynových kotelen a výměníkových stanic v obvodu OŘ Praha 2022-2024
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 19.05.2022 02.06.2022 08:00
Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2022-23 - EZS, EPS a ASHS-2022-03-2024
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 19.05.2022 31.05.2022 09:00
Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Ostružná
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 19.05.2022 10.06.2022 09:00
Systém pro měření spotřeby IV.
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 18.05.2022 02.06.2022 09:15
Rekonstrukce PZS v km 92,113 (P7949) na trati Brno – Vlárský průsmyk
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 18.05.2022 30.05.2022 09:00
Dodávka herbicidů pro OŘ Praha 2022
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 18.05.2022 26.05.2022 08:00
Pravidelný servis, revize a údržba vzduchotechniky na objektech v obvodu OŘ Praha 2022-2023
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 17.05.2022 02.06.2022 09:00
všechny zakázky