Veřejné zakázky Správy železnic, státní organizace

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Správa železnic, státní organizace
IČO: 70994234
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 2.81 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Zavedení systému kvalifikace u Správy železnic

Systém kvalifikace umožní dodavatelům, aby prokázali kvalifikaci nezbytnou pro účast ve výběrových řízeních Správy železnic předem na období 36 měsíců. Dodavatelé zařazení v systému kvalifikace tak nebudou muset ve výběrových řízeních soutěžených prostřednictvím Systému kvalifikace předkládat kvalifikační doklady v každé své nabídce. Zavedením tohoto systému dojde ke značnému snížení administrativní zátěže dodavatelů s účastí ve výběrových řízeních Správy železnic.

Veškeré informace o systému kvalifikace naleznete na webových stránkách webových stránkách Správy železnic v sekci Dodavatelé/Odběratelé a v Informačním systému kvalifikace dodavatelů na adrese https://iskd.spravazeleznic.cz.

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
„Rekonstrukce výhybek č. 4 a 6 v ŽST Včelná“,„Rekonstrukce přejezdu P5578 v km 111,662 trati H. Dvořiště – Č. Budějovice“
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 06.02.2023 27.02.2023 09:00
Generální oprava MUV 74.1
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 06.02.2023 20.02.2023 09:00
Dodávka svařovacích dávek pro AT svařování u OŘ Brno 2023 - 2024
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 06.02.2023 15.02.2023 08:00
Doplnění závor na přejezdu P2154 v km 99,187 TÚ Podlešín-Obrnice
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 03.02.2023 17.02.2023 09:30
Doplnění závor na přejezdu P2158 v km 104,952 trati Louny – Most
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 03.02.2023 17.02.2023 09:00
Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P486 v km 15,221 na trati Protivín - Zdice
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 03.02.2023 14.02.2023 09:00
Opravy mechanizace u OŘ 2023-2024 - Prohlídky a opravy vozů ve správě SEE
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 03.02.2023 16.02.2023 09:20
Dodávka elektromateriálu SEE – Choceň
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 03.02.2023 16.02.2023 09:00
Dodávka elektromateriálu SEE – Liberec
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 03.02.2023 16.02.2023 08:40
Dodávka elektromateriálu SEE – Pardubice
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 03.02.2023 16.02.2023 08:20
Dodávka elektromateriálu SEE – Hradec Králové
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 03.02.2023 16.02.2023 08:00
Zvýšení bezpečnosti na přejezdech P6303, P6311, P6322 na trati Tábor – Bechyně
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 03.02.2023 16.02.2023 09:00
Dodávka betonových příčných pražců délky 2,6 m do žst. Mimoň
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 03.02.2023 15.02.2023 09:00
Kořenov ON - oprava
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 03.02.2023 15.02.2023 08:00
Dřevěné příčné pražce 2023-2025
nadlimitní Příjem nabídek 03.02.2023 08.03.2023 10:00
všechny zakázky