Veřejné zakázky Správy železnic, státní organizace

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Správa železnic, státní organizace
IČO: 70994234
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 2.81 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Zavedení systému kvalifikace u Správy železnic

Systém kvalifikace umožní dodavatelům, aby prokázali kvalifikaci nezbytnou pro účast ve výběrových řízeních Správy železnic předem na období 36 měsíců. Dodavatelé zařazení v systému kvalifikace tak nebudou muset ve výběrových řízeních soutěžených prostřednictvím Systému kvalifikace předkládat kvalifikační doklady v každé své nabídce. Zavedením tohoto systému dojde ke značnému snížení administrativní zátěže dodavatelů s účastí ve výběrových řízeních Správy železnic.

Veškeré informace o systému kvalifikace naleznete na webových stránkách webových stránkách Správy železnic v sekci Dodavatelé/Odběratelé a v Informačním systému kvalifikace dodavatelů na adrese https://iskd.spravazeleznic.cz.

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup 204 ks tabletů pro ČRV
nadlimitní Příjem nabídek 21.06.2024 23.07.2024 09:00
Dodávka zaměstnaneckých čipových karet s funkcionalitami stravenková karta a benefit karta
nadlimitní Příjem nabídek 21.06.2024 24.07.2024 09:00
Zpracování tržeb z platebních stanic v obvodu Oblastního ředitelství Ostrava 2024/2025
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 20.06.2024 03.07.2024 09:00
Doplnění závor na přejezdu v km 47,704 (P4461) trati Chlumec nad Cidlinou - Trutnov
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 20.06.2024 03.07.2024 09:30
Stabilizace provozu provizorního SZZ v ŽST Otrokovice
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 20.06.2024 02.07.2024 10:00
Dodávka samochodných sekacích strojů na likvidaci vegetace včetně příslušenství a štěpkovače na pásovém podvozku pro OŘ UNL 2024
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 20.06.2024 03.07.2024 08:00
Doplnění závor na přejezdu P3277 v km 89,131 trati Bakov nad Jizerou - Jiříkov
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 20.06.2024 08.07.2024 09:00
Dodávka dvou terénních vysokozdvižných vozíků s homologací pro provoz na pozemních komunikacích pro OŘ UNL 2024
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 20.06.2024 02.07.2024 08:00
Sanace tělesa železničního spodku na trati Děčín – Jedlová v km 25,880 - 25,980
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 20.06.2024 28.06.2024 09:00
Modernizace osvětlení ve vybraných lokalitách 2024 - OŘ OVA/SEE OLC
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 19.06.2024 03.07.2024 08:00
Soubor staveb 1) „Rekonstrukce PZS (P7624) v km 11,627 trati Kostelec na Hané – Olomouc“ 2) „Rekonstrukce železniční zastávky Skrbeň“
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 19.06.2024 15.07.2024 09:00
Implementace ETCS Regional Tábor – Písek vč. rekonstrukce ŽST Milevsko
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 19.06.2024 02.07.2024 09:00
Náhrada přejezdu P6639 v km 68,408 trati Třebovice v Čechách – Moravská Třebová
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 19.06.2024 01.07.2024 09:00
Zajištění stability svahů náspů v úseku Kozolupy – Mariánské Lázně na trati Plzeň - Cheb
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 19.06.2024 27.06.2024 12:00
Oprava mostu v km 85,556 na trati Brno - Vlárský Průsmyk
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 19.06.2024 27.06.2024 08:00
všechny zakázky