Správa železnic, státní organizace od 3. 8. 2020 mění profil zadavatele (elektronický nástroj pro zadávání veřejných zakázek). Původní webová adresa profilu zadavatele https://zakazky.szdc.cz/ byla nahrazena adresou https://zakazky.spravazeleznic.cz/ . Do 9. 11. 2020 bude při zadání staré webové adresy probíhat automatické přesměrování na novou webovou adresu profilu zadavatele. Po 9. 11. 2020 bude pro přístup na profil zadavatele nutné již zadat novou adresu profilu. Veškerá komunikace se zadavatelem při zadávacích řízení, včetně podávání nabídek, žádostí o účast a žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace, bude po 3. 8. 2020 probíhat již na novém profilu zadavatele https://zakazky.spravazeleznic.cz/ .

Změna profilu zadavatele nemá vliv na již dokončené registrace dodavatelů.

Případné dotazy ke změně profilu zadavatele Správy železnic, státní organizace zasílejte na e-mail: zakazky@spravazeleznic.cz

Veřejné zakázky Správy železnic, státní organizace

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Správa železnic, státní organizace
IČO: 70994234
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 2.81 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Tímto si Vám dovolujeme oznámit, že zákonem č. 367/2019 Sb. ze dne 17. 12. 2019, kterým se mění zákon o drahách č. 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů a další související zákony, došlo mimo jiné i ke změně názvu Správy železniční dopravní cesty, státní organizace na nový název Správa železnic, státní organizace, a to s účinností od 1. 1. 2020.

K této změně došlo ze zákona (ex lege), když zápis nového názvu do veřejného rejstříku nemá konstitutivní charakter.

V daném případě se nejedná o právní nástupnictví, totožnost subjektu zůstává zachována. Ostatní údaje vztahující se k naší organizaci (jako jsou sídlo, právní forma, IČ, bankovní spojení, telefonické kontakty, emailové adresy atd…) zůstávají beze změny.

Změna názvu naší organizace nemá žádný vliv na práva a závazky, které má naše organizace vůči svým obchodním partnerům ani na jejich práva a závazky vůči naší organizaci. Na již uzavřených smlouvách se nic nemění.

Veškerá nová obchodní korespondence, objednávky, faktury, uzavírání nových smluv či změny smluv stávajících, jakož i veškerá další jednání vedená mezi naší organizací a Vámi však musí být od uvedeného data realizovány s použitím nového názvu Správa železnic, státní organizace. Proto si Vás dovolujeme požádat, abyste používali při komunikaci výhradně tento nový název.

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava TV v žst. Český Brod
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 26.02.2021 12.03.2021 09:00
Oprava mostů na trati Kladno - Kralupy nad Vltavou
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 26.02.2021 12.03.2021 08:00
Doplnění závor na přejezdu P2095 v km 3,140 úseku Řetenice - Úpořiny
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 26.02.2021 17.03.2021 11:00
Oprava TV v úseku Prostějov - Vrbátky
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 26.02.2021 12.03.2021 08:00
Rámcová dohoda - údržba speciálních hnacích vozidel MTW 100
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 26.02.2021 11.03.2021 10:00
Oprava trati v úseku Kladno - Krupá
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 26.02.2021 22.03.2021 08:00
MapInfo Pro CZ – maintenance na 3 roky
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 25.02.2021 05.03.2021 08:30
Systém sledování služebních vozidel SŽ pomocí GPS 2021-2022
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 25.02.2021 09.03.2021 09:00
Uzel Plzeň, 5. stavba – Lobzy - Koterov
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 25.02.2021 11.03.2021 10:00
Výstavba PZS přejezdu P6741 v km 29,885 trati Suchdol nad Odrou – Budišov nad Budišovkou
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 25.02.2021 25.03.2021 09:00
Výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi fáze přípravy (u staveb P+R) a realizace na stavby „IN1 JARO 2021 UNL"
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 25.02.2021 12.03.2021 09:00
Nákup a dodávka nářadí pro údržbu ŽDC - 2021/2022 OŘ OVA
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 25.02.2021 09.03.2021 09:00
Oprava zabezpečení a výstroje trati Boří les – Lednice
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 25.02.2021 08.03.2021 08:00
Zvýšení stability skalních masívů na trati Strakonice - Volary, 1. stavba a Zvýšení stability skalních masívů na trati Strakonice - Volary, 2. stavba
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 25.02.2021 12.03.2021 09:00
Třešť ON – PD oprava
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 25.02.2021 17.03.2021 09:00
všechny zakázky