Správa železnic, státní organizace od 3. 8. 2020 mění profil zadavatele (elektronický nástroj pro zadávání veřejných zakázek). Původní webová adresa profilu zadavatele https://zakazky.szdc.cz/ byla nahrazena adresou https://zakazky.spravazeleznic.cz/ . Do 9. 11. 2020 bude při zadání staré webové adresy probíhat automatické přesměrování na novou webovou adresu profilu zadavatele. Po 9. 11. 2020 bude pro přístup na profil zadavatele nutné již zadat novou adresu profilu. Veškerá komunikace se zadavatelem při zadávacích řízení, včetně podávání nabídek, žádostí o účast a žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace, bude po 3. 8. 2020 probíhat již na novém profilu zadavatele https://zakazky.spravazeleznic.cz/ .

Změna profilu zadavatele nemá vliv na již dokončené registrace dodavatelů.

Případné dotazy ke změně profilu zadavatele Správy železnic, státní organizace zasílejte na e-mail: zakazky@spravazeleznic.cz

Veřejné zakázky Správy železnic, státní organizace

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Správa železnic, státní organizace
IČO: 70994234
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 5.88 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Tímto si Vám dovolujeme oznámit, že zákonem č. 367/2019 Sb. ze dne 17. 12. 2019, kterým se mění zákon o drahách č. 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů a další související zákony, došlo mimo jiné i ke změně názvu Správy železniční dopravní cesty, státní organizace na nový název Správa železnic, státní organizace, a to s účinností od 1. 1. 2020.

K této změně došlo ze zákona (ex lege), když zápis nového názvu do veřejného rejstříku nemá konstitutivní charakter.

V daném případě se nejedná o právní nástupnictví, totožnost subjektu zůstává zachována. Ostatní údaje vztahující se k naší organizaci (jako jsou sídlo, právní forma, IČ, bankovní spojení, telefonické kontakty, emailové adresy atd…) zůstávají beze změny.

Změna názvu naší organizace nemá žádný vliv na práva a závazky, které má naše organizace vůči svým obchodním partnerům ani na jejich práva a závazky vůči naší organizaci. Na již uzavřených smlouvách se nic nemění.

Veškerá nová obchodní korespondence, objednávky, faktury, uzavírání nových smluv či změny smluv stávajících, jakož i veškerá další jednání vedená mezi naší organizací a Vámi však musí být od uvedeného data realizovány s použitím nového názvu Správa železnic, státní organizace. Proto si Vás dovolujeme požádat, abyste používali při komunikaci výhradně tento nový název.

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Soubor staveb „Zvýšení trakčního výkonu TNS Čebín“ a „Zvýšení trakčního výkonu TNS Čebín“ - přípravné práce
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 27.11.2020 09.12.2020 11:00
Výstavba zastávky Velké Žernoseky obec
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 27.11.2020 14.12.2020 09:00
Rekonstrukce mostu v km 0,989 na trati Havlíčkův Brod – Pardubice-Rosice n/L., BOZP
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 27.11.2020 09.12.2020 10:00
Rekonstrukce PZZ v km 70,829 (P4484) trati Trutnov hl.n. – Chlumec nad Cidlinou, BOZP
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 27.11.2020 09.12.2020 09:00
Rekonstrukce mostu v km 14,654 trati Krásný Jez - Nové Sedlo u Lokte
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 27.11.2020 15.12.2020 09:00
Chemické hubení nežádoucí vegetace u ST
nadlimitní Příjem nabídek 27.11.2020 04.01.2021 08:00
Prohlášení poplatníka daně
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 26.11.2020 07.12.2020 08:45
Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE 2021 - 2022
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 26.11.2020 17.12.2020 08:00
Mobiliář pro železniční stanice a zastávky
nadlimitní Prokazování kvalifikace 26.11.2020 31.12.2020 10:00
Český Těšín OTV - PD
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 26.11.2020 07.12.2020 09:00
Elektrizace a zkapacitnění trati Libina – Uničov, BOZP
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 25.11.2020 07.12.2020 09:00
Soubor staveb: „Doplnění závor na přejezdu P7806 v km 1,349 trati Opava východ – Hradec nad Moravicí“; „Doplnění závor na přejezdu P7871 v km 27,441 trati Hlučín- Opava“
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 25.11.2020 07.12.2020 10:00
COPIN 2
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 25.11.2020 04.12.2020 11:00
Kolín OTV - oprava objektu
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 25.11.2020 07.12.2020 08:00
Revizní oprava MVTV 2 - 85
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 25.11.2020 08.12.2020 09:00
všechny zakázky