Veřejné zakázky Správy železnic, státní organizace

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Správa železnic, státní organizace
IČO: 70994234
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 2.81 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Zavedení systému kvalifikace u Správy železnic

Systém kvalifikace umožní dodavatelům, aby prokázali kvalifikaci nezbytnou pro účast ve výběrových řízeních Správy železnic předem na období 36 měsíců. Dodavatelé zařazení v systému kvalifikace tak nebudou muset ve výběrových řízeních soutěžených prostřednictvím Systému kvalifikace předkládat kvalifikační doklady v každé své nabídce. Zavedením tohoto systému dojde ke značnému snížení administrativní zátěže dodavatelů s účastí ve výběrových řízeních Správy železnic.

Veškeré informace o systému kvalifikace naleznete na webových stránkách webových stránkách Správy železnic v sekci Dodavatelé/Odběratelé a v Informačním systému kvalifikace dodavatelů na adrese https://iskd.spravazeleznic.cz.

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Kontroly, zkoušky, údržba a oprava požárně bezpečnostních zařízení v obvodu OŘ PHA 2022 - 2025
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 28.06.2022 14.07.2022 08:00
Oprava PZS na přejezdu P2052 v km 12,079 a P2055 v km 14,722 úseku Úpořiny - Chotiměř
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 27.06.2022 12.07.2022 09:00
Rekonstrukce žst. Rožnov pod Radhoštěm
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 24.06.2022 11.07.2022 13:00
Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – Černošice (mimo) - Přeložení cyklostezky A11 lávka přes náměstí Osvoboditelů
podlimitní Příjem nabídek 23.06.2022 01.08.2022 09:00
Zpracování tržeb z platebních stanic v obvodu Oblastního ředitelství Ostrava 2022/2023
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 22.06.2022 14.07.2022 09:00
AutoCad Předplatné produktů firmy Autodesk
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 22.06.2022 01.07.2022 09:30
Ústí nad Labem ADM Vojtěšská – oprava (obvodový plášť)
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 22.06.2022 12.07.2022 10:00
Nákup brzdových kotoučů na MUV 75
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 21.06.2022 12.07.2022 08:00
Distribuční trafostanice Sokolov – Unifikace 22kV
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 20.06.2022 13.07.2022 09:00
Rozvoj zákaznického portálu SŽE - II
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 17.06.2022 29.06.2022 13:00
Prachatice ON – odkanalizování výpravní budovy
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 17.06.2022 29.06.2022 09:30
Ekologizace vytápění v TO Prachatice
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 17.06.2022 29.06.2022 10:00
Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně) - úprava dokumentace – náhrada přejezdu P2725
nadlimitní Příjem nabídek 17.06.2022 19.07.2022 09:00
Kravaře ON - rekonstrukce výpravní budovy
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 16.06.2022 12.07.2022 09:00
Úprava konfigurace nastavení traťové části systému ETCS
mimo režim ZZVZ Hodnocení 15.06.2022 24.06.2022 10:00
všechny zakázky