Veřejné zakázky Správy železnic, státní organizace

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Správa železnic, státní organizace
IČO: 70994234
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 2.81 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Tímto si Vám dovolujeme oznámit, že zákonem č. 367/2019 Sb. ze dne 17. 12. 2019, kterým se mění zákon o drahách č. 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů a další související zákony, došlo mimo jiné i ke změně názvu Správy železniční dopravní cesty, státní organizace na nový název Správa železnic, státní organizace, a to s účinností od 1. 1. 2020.

K této změně došlo ze zákona (ex lege), když zápis nového názvu do veřejného rejstříku nemá konstitutivní charakter.

V daném případě se nejedná o právní nástupnictví, totožnost subjektu zůstává zachována. Ostatní údaje vztahující se k naší organizaci (jako jsou sídlo, právní forma, IČ, bankovní spojení, telefonické kontakty, emailové adresy atd…) zůstávají beze změny.

Změna názvu naší organizace nemá žádný vliv na práva a závazky, které má naše organizace vůči svým obchodním partnerům ani na jejich práva a závazky vůči naší organizaci. Na již uzavřených smlouvách se nic nemění.

Veškerá nová obchodní korespondence, objednávky, faktury, uzavírání nových smluv či změny smluv stávajících, jakož i veškerá další jednání vedená mezi naší organizací a Vámi však musí být od uvedeného data realizovány s použitím nového názvu Správa železnic, státní organizace. Proto si Vás dovolujeme požádat, abyste používali při komunikaci výhradně tento nový název.

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění nákladní autodopravy v obvodu OŘ Plzeň 2022/2023
nadlimitní Příjem nabídek 27.01.2022 28.02.2022 10:00
Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v ŽST Roztoky u Prahy - Implementace aktualizovaných směrnic SŽ
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 27.01.2022 14.02.2022 09:00
Stavební příprava objektů pro umístění technologie zabezpečení tratí D3 v úseku Trutnov – Teplice - PD
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 26.01.2022 10.02.2022 08:00
Rozšíření řidičského oprávnění ze skupiny B na skupinu BE
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 24.01.2022 03.02.2022 08:00
Rekonstrukce mostu v km 182,618 trati Brno – Česká Třebová – BOZP
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 24.01.2022 03.02.2022 09:00
Elektrorevize výtahů ve správě OŘ Ostrava, oblast Ostrava
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 21.01.2022 02.02.2022 09:00
Oprava geometrických parametrů koleje 2022 u ST Most
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 21.01.2022 10.02.2022 08:30
Prohlídky a zkoušky v provozu UTZ elektrických v obvodu OŘ Ostrava, oblast Ostrava
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 21.01.2022 01.02.2022 09:00
Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Plzeň 2022/2024
nadlimitní Příjem nabídek 20.01.2022 22.02.2022 10:00
Dodávky pracovních mikin - 2022
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 19.01.2022 28.02.2022 09:00
Oprava mostu v km 1,508 na trati Kralupy nad Vltavou - Neratovice
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 18.01.2022 09.02.2022 08:00
Prohlídky a zkoušky v provozu UTZ elektrických v obvodu OŘ Ostrava, oblast Olomouc
mimo režim ZZVZ Hodnocení 18.01.2022 27.01.2022 09:00
Velešín – oprava bytové části
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.01.2022 31.01.2022 09:00
Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl. n., II. část - Praha Hostivař - Praha hl. n.
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 17.01.2022 02.02.2022 09:00
Údržba, opravy a odstraňování závad u ST Jihlava 2022 - 2023
nadlimitní Příjem nabídek 14.01.2022 16.02.2022 08:00
všechny zakázky