Veřejné zakázky Správy železnic, státní organizace

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Správa železnic, státní organizace
IČO: 70994234
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 2.81 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Zavedení systému kvalifikace u Správy železnic

Systém kvalifikace umožní dodavatelům, aby prokázali kvalifikaci nezbytnou pro účast ve výběrových řízeních Správy železnic předem na období 36 měsíců. Dodavatelé zařazení v systému kvalifikace tak nebudou muset ve výběrových řízeních soutěžených prostřednictvím Systému kvalifikace předkládat kvalifikační doklady v každé své nabídce. Zavedením tohoto systému dojde ke značnému snížení administrativní zátěže dodavatelů s účastí ve výběrových řízeních Správy železnic.

Veškeré informace o systému kvalifikace naleznete na webových stránkách webových stránkách Správy železnic v sekci Dodavatelé/Odběratelé a v Informačním systému kvalifikace dodavatelů na adrese https://iskd.spravazeleznic.cz.

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka olejů, maziv a dalších produktů na rok 2023-2024 v obvodu OŘ Praha
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 28.03.2023 05.04.2023 09:00
Oprava PZS přejezdu P706 v km 20,905 na trati Domažlice-Planá u M.L., přejezdu P816 v km 20,167 na trati Janovice-Domažlice a přejezdu P631 v km 162,610 na trati Plzeň–Č. Kubice
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 28.03.2023 12.04.2023 09:30
Zařízení pro testování ochran
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 28.03.2023 11.04.2023 09:00
Vrané nad Vltavou ON - oprava
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 28.03.2023 12.04.2023 08:00
Oprava trati v úseku Roztoky u Jilemnice - Kunčice nad Labem
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 27.03.2023 19.04.2023 08:00
Revize a zkoušky elektrických spotřebičů v obvodu OŘ Ostrava, oblast Olomouc
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 27.03.2023 06.04.2023 10:00
Oprava osvětlení v žst. Frýdek Místek
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 27.03.2023 06.04.2023 09:00
Výstavba DOK v traťovém úseku Kralupy nad Vltavou – Kladno-Ostrovec
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 27.03.2023 06.04.2023 10:00
Výstroj dráhy pro rok 2023/2024
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 27.03.2023 12.04.2023 10:00
Kozmice ON
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 27.03.2023 12.04.2023 09:00
Spojky ploché ocelové 2023
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 24.03.2023 27.04.2023 10:30
Oprava trati v úseku Horní Cerekev – Dobrá Voda u Pelhřimova
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 24.03.2023 05.04.2023 08:00
Servis komplexního systému diagnostiky závad jedoucích železničních vozidel typu ASDEK
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 24.03.2023 05.04.2023 08:00
Výměna kolejnic v úseku Rájec-Jestřebí – Skalice nad Svitavou
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 24.03.2023 04.04.2023 08:00
Rekonstrukce systému DDTS ŽDC v obvodu OŘ Plzeň, Ústí nad Labem, Hradec Králové
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 23.03.2023 13.04.2023 10:00
všechny zakázky