Veřejné zakázky Správy železnic, státní organizace

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Správa železnic, státní organizace
IČO: 70994234
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 2.81 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Tímto si Vám dovolujeme oznámit, že zákonem č. 367/2019 Sb. ze dne 17. 12. 2019, kterým se mění zákon o drahách č. 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů a další související zákony, došlo mimo jiné i ke změně názvu Správy železniční dopravní cesty, státní organizace na nový název Správa železnic, státní organizace, a to s účinností od 1. 1. 2020.

K této změně došlo ze zákona (ex lege), když zápis nového názvu do veřejného rejstříku nemá konstitutivní charakter.

V daném případě se nejedná o právní nástupnictví, totožnost subjektu zůstává zachována. Ostatní údaje vztahující se k naší organizaci (jako jsou sídlo, právní forma, IČ, bankovní spojení, telefonické kontakty, emailové adresy atd…) zůstávají beze změny.

Změna názvu naší organizace nemá žádný vliv na práva a závazky, které má naše organizace vůči svým obchodním partnerům ani na jejich práva a závazky vůči naší organizaci. Na již uzavřených smlouvách se nic nemění.

Veškerá nová obchodní korespondence, objednávky, faktury, uzavírání nových smluv či změny smluv stávajících, jakož i veškerá další jednání vedená mezi naší organizací a Vámi však musí být od uvedeného data realizovány s použitím nového názvu Správa železnic, státní organizace. Proto si Vás dovolujeme požádat, abyste používali při komunikaci výhradně tento nový název.

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka materiálu pro zajištění provozu infrastruktury v zimních podmínkách
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 27.10.2021 05.11.2021 08:00
Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Nymburk seř.n. – brzdy TKB v roce 2021
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 27.10.2021 09.11.2021 08:00
Dodávka vázacích prostředků v obvodu OŘ Praha 2021 -2022
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 27.10.2021 09.11.2021 09:00
Elektrické revize sdělovacího a zabezpečovacího zařízení v obvodu OŘ Hradec Králové 2022 - 2023“
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 27.10.2021 11.11.2021 08:00
Diagnostika a statické posouzení mostů u OŘ Ústí nad Labem 2021
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 27.10.2021 05.11.2021 08:00
Břeclav SEE, budova OTV - PD oprava (hala MVTV)
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 27.10.2021 15.11.2021 09:00
Rekonstrukce mostů přes ulici Šámalova v Brně
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 26.10.2021 18.11.2021 09:00
Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Olbramkostel
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 26.10.2021 04.11.2021 08:00
Přívěsný vozík PVK 337 - prodej movitého majetku
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 26.10.2021 03.11.2021 10:00
Přívěsný vozík PVK 102 - prodej movitého majetku
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 26.10.2021 03.11.2021 10:00
Náhrada zastřešení nástupišť v žst. Ostrava - Vítkovice - PD
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 26.10.2021 05.11.2021 10:00
Opravy mechanizace u OŘ Ostrava 2021 - Revize a kontroly železničních nákladních vozů
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 26.10.2021 05.11.2021 09:00
Investiční nákup programu ATLAS DMT
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 25.10.2021 03.11.2021 09:00
Oprava osvětlení spádoviště Maloměřice - etapa I
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 25.10.2021 05.11.2021 08:00
Statické posouzení mostů v oblasti OŘ Hradec Králové
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 25.10.2021 03.11.2021 12:00
všechny zakázky