Veřejné zakázky Správy železnic, státní organizace

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Správa železnic, státní organizace
IČO: 70994234
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 2.81 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Zavedení systému kvalifikace u Správy železnic

Systém kvalifikace umožní dodavatelům, aby prokázali kvalifikaci nezbytnou pro účast ve výběrových řízeních Správy železnic předem na období 36 měsíců. Dodavatelé zařazení v systému kvalifikace tak nebudou muset ve výběrových řízeních soutěžených prostřednictvím Systému kvalifikace předkládat kvalifikační doklady v každé své nabídce. Zavedením tohoto systému dojde ke značnému snížení administrativní zátěže dodavatelů s účastí ve výběrových řízeních Správy železnic.

Veškeré informace o systému kvalifikace naleznete na webových stránkách webových stránkách Správy železnic v sekci Dodavatelé/Odběratelé a v Informačním systému kvalifikace dodavatelů na adrese https://iskd.spravazeleznic.cz.

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Revize elektrických zařízení UTZ sdělovací a zabezpečovací techniky 2024
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 01.12.2023 13.12.2023 08:00
Přeprava materiálu vozidly s nosností 5 tun s nástavbou sklopka a kontejner
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 01.12.2023 13.12.2023 08:00
Opravy a revize klimatizací v obvodu úNŘP OŘ Hradec Králové 2024
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 30.11.2023 13.12.2023 09:00
Zajištění kurzů ovládání zabezpečovacího zařízení ovládaného prostřednictvím jednotného obslužného pracoviště (JOP) pro zaměstnance Správy železnic
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 29.11.2023 07.12.2023 10:00
Provoz a údržba systému sledování polohy a spotřeby PHM u speciálních hnacích vozidel – OŘ Hradec Králové
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 29.11.2023 19.12.2023 09:00
Opravy a revize klimatizací v obvodu SPS OŘ Hradec Králové 2024
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 29.11.2023 12.12.2023 09:00
Opravy a revize klimatizací v obvodu SSZT HK OŘ Hradec Králové 2024
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 29.11.2023 12.12.2023 08:30
Opravy a revize klimatizací v obvodu SSZT Pardubice OŘ Hradec Králové 2024
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 29.11.2023 12.12.2023 08:00
Děčín hl.n. TO – oprava
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 28.11.2023 08.12.2023 08:00
Opravy a údržba objektů – obvod OŘ Brno
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 27.11.2023 15.12.2023 09:00
Školení a kurzy svařování kovových materiálů OŘ HKR obvod ST PCE 2024 - 2025
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 27.11.2023 07.12.2023 08:00
Oprava trati v úseku Tanvald - Kořenov
nadlimitní Příjem nabídek 27.11.2023 28.12.2023 09:00
Doplnění závor na přejezdu v km 92,118 (P5128) trati Týniště nad Orlicí - Mieroszów (PKP)
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 27.11.2023 08.12.2023 09:00
Údržba a oprava výměnných dílů zabezpečovacího zařízení v obvodu SSZT OŘ PHA 2024 – 2025
nadlimitní Příjem nabídek 24.11.2023 03.01.2024 09:00
Likvidace betonových pražců a prefabrikátů v obvodu OŘ Praha 2024-2026
nadlimitní Příjem nabídek 24.11.2023 03.01.2024 08:00
všechny zakázky