Veřejné zakázky Správy železnic, státní organizace

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Správa železnic, státní organizace
IČO: 70994234
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 2.81 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Zavedení systému kvalifikace u Správy železnic

Systém kvalifikace umožní dodavatelům, aby prokázali kvalifikaci nezbytnou pro účast ve výběrových řízeních Správy železnic předem na období 36 měsíců. Dodavatelé zařazení v systému kvalifikace tak nebudou muset ve výběrových řízeních soutěžených prostřednictvím Systému kvalifikace předkládat kvalifikační doklady v každé své nabídce. Zavedením tohoto systému dojde ke značnému snížení administrativní zátěže dodavatelů s účastí ve výběrových řízeních Správy železnic.

Veškeré informace o systému kvalifikace naleznete na webových stránkách webových stránkách Správy železnic v sekci Dodavatelé/Odběratelé a v Informačním systému kvalifikace dodavatelů na adrese https://iskd.spravazeleznic.cz.

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava výhybek ve výhybně Polanka nad Odrou
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 26.02.2024 11.03.2024 08:00
Nákup aromadifuzérů do vzduchotechniky včetně náplní pro ŽST Praha hl.n.
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 26.02.2024 07.03.2024 07:00
Nákup nové celokřižovatkové výhybky
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 26.02.2024 07.03.2024 07:30
Výkon činnosti koordinátora BOZP a podpora TDI na stavbách OŘ Brno
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 26.02.2024 08.03.2024 09:00
Rekonstrukce mostu v km 12,106 trati Domažlice - Janovice
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 26.02.2024 08.03.2024 09:00
Výkon činnosti koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi realizace stavby (prosté rekonstrukce)
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 26.02.2024 15.03.2024 09:00
Technická pomoc investorovi a výkon odborného geotechnického dozoru při realizaci staveb (prosté rekonstrukce)
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 26.02.2024 15.03.2024 09:00
Doplnění závor na přejezdu P7806 v km 1,349 trati Opava východ – Hradec nad Moravicí
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 26.02.2024 08.03.2024 08:30
AV technika pro zasedací místnosti
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 26.02.2024 05.03.2024 09:30
Doplnění závor na přejezdu v km 2,936 (P3207) trati Bakov nad Jizerou – Česká Lípa
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 23.02.2024 06.03.2024 09:00
Rekonstrukce nástupiště na zastávce Proseč nad Nisou
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 23.02.2024 04.03.2024 09:00
Doplnění závor na přejezdu P1157 v km 258,615 na trati České Budějovice - Plzeň hl.n.
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 23.02.2024 05.03.2024 09:30
Doplnění závor na přejezdu P965 v km 13,474 na trati Strakonice - Volary
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 23.02.2024 05.03.2024 09:00
Rekonstrukce nástupiště na zastávce Jablonec nad Nisou dolní nádraží
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 23.02.2024 07.03.2024 09:00
Nákup a výměna pneumatik 24/25 – oblast Olomouc
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 23.02.2024 08.03.2024 10:00
všechny zakázky