Public contracts of Správa železnic, státní organizace

On this site you will find overview of published public contracts of the contracting authority:

Správa železnic, státní organizace
CRN: 70994234
Contracting authority profile identifier in VVZ: Z2020-000638

Not signed in users have access to basic information of public contracts and to procurement documents and its explanation in the case that these are provided with unrestricted and full direct remote access. After signing in contractors have the opportunity to interact within the relevant procurement procedures. If you are a contractor and do not have an account in the E-ZAK system yet, please sign up.

The E-ZAK system is certified by regulation no. 260/2016 Coll. in which are laid down detailed conditions relating to electronic tools and electronic acts performed in procurement of public procurement procedures and details on the certificate of conformity.

Detailed information about using the system can be found in user's manual (pdf, 3.13 MB).

In case of questions or troubles you can contact .

Zavedení systému kvalifikace u Správy železnic

Systém kvalifikace umožní dodavatelům, aby prokázali kvalifikaci nezbytnou pro účast ve výběrových řízeních Správy železnic předem na období 36 měsíců. Dodavatelé zařazení v systému kvalifikace tak nebudou muset ve výběrových řízeních soutěžených prostřednictvím Systému kvalifikace předkládat kvalifikační doklady v každé své nabídce. Zavedením tohoto systému dojde ke značnému snížení administrativní zátěže dodavatelů s účastí ve výběrových řízeních Správy železnic.

Veškeré informace o systému kvalifikace naleznete na webových stránkách webových stránkách Správy železnic v sekci Dodavatelé/Odběratelé a v Informačním systému kvalifikace dodavatelů na adrese https://iskd.spravazeleznic.cz.

Ongoing public contracts

Quick filter: receipt of tenders | receipt of requests to participate
Title
Public procurement regime Procurement procedure phase Date of commence [i] Time limit for tenders / requests
Předběžná tržní konzultace: "Syntéza hlasu"
not under the Act regime Awarding 05.06.2023 23.06.2023 13:00
Implementace ETCS Regional Studénka - Bílovec
not under the Act regime Receipt of tenders 05.06.2023 15.06.2023 10:30
Oprava mostních objektů v úseku Žatec - Postoloprty
not under the Act regime Receipt of tenders 05.06.2023 15.06.2023 08:00
Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdech v km 86,773 (P5123) a v km 87,534 (P5124) trati Týniště nad Orlicí - Meziměstí
not under the Act regime Receipt of tenders 05.06.2023 16.06.2023 10:00
Opravy a revize klimatizací v obvodu OŘ UNL 2023-2025
not under the Act regime Receipt of tenders 05.06.2023 15.06.2023 08:30
Výměna pražců a kolejnic v úseku Veselí nad Lužnicí – Počátky-Žirovnice I. etapa
not under the Act regime Receipt of tenders 05.06.2023 26.06.2023 09:00
Výstavba PZS P1815 v km 57,572 trati Rakovník – Bečov n T.
not under the Act regime Receipt of tenders 02.06.2023 19.06.2023 09:00
Oprava silnoproudých zařízení v žst. Osíčko
not under the Act regime Receipt of tenders 02.06.2023 15.06.2023 09:00
Soubor staveb: 1. Zajištění skalních masivů na trati Miroslav - Střelice; 2. Zajištění skalních masivů na trati Moravské Bránice - Oslavany
not under the Act regime Receipt of tenders 02.06.2023 23.06.2023 09:30
Předběžná tržní konzultace: "Prevence úniku dat"
not under the Act regime Awarding 02.06.2023 12.06.2023 12:00
Zvýšení bezpečnosti na přejezdech P732, P733 a P734 na trati Domažlice-Planá
not under the Act regime Receipt of tenders 02.06.2023 23.06.2023 09:00
Digitální měřící čepy 2023
not under the Act regime Receipt of tenders 01.06.2023 13.06.2023 09:30
Zajištění pitného režimu pro zaměstnance OŘ Plzeň 2023-2025
not under the Act regime Receipt of tenders 01.06.2023 12.06.2023 09:00
Zajištění servisních služeb v administrativní budově OŘ Ostrava - ul. Nerudova 773/1, Olomouc
not under the Act regime Receipt of tenders 31.05.2023 14.06.2023 10:00
Zajištění servisních služeb v administrativní budově OŘ Ostrava - ul. Muglinovská 1038/5, Ostrava
not under the Act regime Receipt of tenders 31.05.2023 14.06.2023 09:00
all public contracts