Public contracts of Správa železnic, státní organizace

On this site you will find overview of published public contracts of the contracting authority:

Správa železnic, státní organizace
CRN: 70994234
Contracting authority profile identifier in VVZ: Z2020-000638

Not signed in users have access to basic information of public contracts and to procurement documents and its explanation in the case that these are provided with unrestricted and full direct remote access. After signing in contractors have the opportunity to interact within the relevant procurement procedures. If you are a contractor and do not have an account in the E-ZAK system yet, please sign up.

The E-ZAK system is certified by regulation no. 260/2016 Coll. in which are laid down detailed conditions relating to electronic tools and electronic acts performed in procurement of public procurement procedures and details on the certificate of conformity.

Detailed information about using the system can be found in user's manual (pdf, 3.13 MB).

In case of questions or troubles you can contact .

Zavedení systému kvalifikace u Správy železnic

Systém kvalifikace umožní dodavatelům, aby prokázali kvalifikaci nezbytnou pro účast ve výběrových řízeních Správy železnic předem na období 36 měsíců. Dodavatelé zařazení v systému kvalifikace tak nebudou muset ve výběrových řízeních soutěžených prostřednictvím Systému kvalifikace předkládat kvalifikační doklady v každé své nabídce. Zavedením tohoto systému dojde ke značnému snížení administrativní zátěže dodavatelů s účastí ve výběrových řízeních Správy železnic.

Veškeré informace o systému kvalifikace naleznete na webových stránkách webových stránkách Správy železnic v sekci Dodavatelé/Odběratelé a v Informačním systému kvalifikace dodavatelů na adrese https://iskd.spravazeleznic.cz.

Ongoing public contracts

Quick filter: receipt of tenders | receipt of requests to participate
Title
Public procurement regime Procurement procedure phase Date of commence [i] Time limit for tenders / requests
Oprava přenosové cesty Moravské Budějovice - Znojmo
not under the Act regime Receipt of tenders 21.05.2024 03.06.2024 08:30
Pravidelný servis, revize a údržba automatických dveří, rolovacích mříží, sekčních vrat a pohonů v obvodu OŘ PHA 2024-2026
not under the Act regime Receipt of tenders 21.05.2024 06.06.2024 08:00
Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE OŘ OVA 2024 - oblast SEE Ostrava
not under the Act regime Receipt of tenders 21.05.2024 12.06.2024 08:00
Přestavba propustku v 159,434 trati Stará Paka – Liberec na podchod
not under the Act regime Receipt of tenders 20.05.2024 30.05.2024 09:00
Oprava protihlukové stěny na zastávce Dolní Lutyně
not under the Act regime Receipt of tenders 20.05.2024 30.05.2024 09:00
Dodávka 2 kusů dálkově řízených pásových sekaček na trávu a křoví
not under the Act regime Receipt of tenders 20.05.2024 30.05.2024 08:00
„Výstavba PZS na přejezdu P317 v km 60,660 na trati Tršnice – Františkovy Lázně – Vojtanov (Bad Brambach)“ a „Výstavba PZS na přejezdu P324 v km 12,293 na trati Cheb – Aš st.hr. – (Selb)“
not under the Act regime Receipt of tenders 20.05.2024 29.05.2024 10:00
Čelní mulčovač
not under the Act regime Receipt of tenders 20.05.2024 28.05.2024 09:00
Mulčovací cepová sekačka
not under the Act regime Receipt of tenders 20.05.2024 28.05.2024 08:00
Technika pro údržbu železničních prostranství
not under the Act regime Receipt of tenders 20.05.2024 30.05.2024 08:00
Oprava mostních objektů v úseku Ohníč - Bílina, 2. etapa
not under the Act regime Receipt of tenders 17.05.2024 29.05.2024 08:00
Oprava přenosové cesty Rakšice - Hrušovany n. J.
not under the Act regime Receipt of tenders 17.05.2024 03.06.2024 09:30
„Vyhotovení projektu PPK na TÚ 1501 v úseku Choceň (včetně) – Pardubice (mimo) – Kolín-dílny (mimo)“
not under the Act regime Receipt of tenders 17.05.2024 27.05.2024 10:00
Mazací prostředek, antikorozní prostředek a související čističe Interflon - 2024
not under the Act regime Receipt of tenders 17.05.2024 29.05.2024 09:00
Prostá rekonstrukce trati v úseku Černý Kříž – Nové Údolí
above-the-threshold Receipt of tenders 17.05.2024 21.06.2024 09:00
all public contracts