Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Upřesnění výsledku zadávacího řízení
Rámcová dohoda: Ne
Příkazní smlouva: Ne
Název, druh a popis předmětu
Název: ETCS státní hranice Německo - Dolní Žleb - Kralupy n. Vlt.
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Účelem veřejné zakázky je vybudování traťové části systému ETCS L2 a zajištění servisu, údržby a rozvoje dodaného díla. Za účelem plnění veřejné zakázky budou na základě tohoto zadávacího řízení uzavřeny s jedním vybraným dodavatelem tři smlouvy, které budou společně pokrývat plnění celého předmětu této veřejné zakázky, a to:
• smlouva o dílo, jejímž předmětem bude vypracování projektové dokumentace a následné zhotovení díla „ETCS státní hranice Německo – Dolní Žleb – Kralupy n. Vlt.“,
• smlouva o poskytování služeb zajištění údržby, servisu a rozvoje, týkající se všech zabezpečovacích zařízení a všech návazných zařízení, která mají SW rozhraní se zabezpečovacím zařízením, dodaných v rámci plnění smlouvy o dílo, na která se nevztahuje Smlouva o poskytování služeb pro provozní aplikaci,
• smlouva o údržbě, provozu a rozvoji provozní aplikace.
Místo plnění: Praha
Středočeský kraj
Ústecký kraj
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)
Kontakt: Vladimíra Hlídková
e-mail: hlidkova@spravazeleznic.cz
tel: +420 724 321 788
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: jednací řízení s uveřejněním zahájené oznámením
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum pro žádosti o účast: 01.09.2023 09:00
Datum pro předběžné nabídky:
Datum předložení nabídky:
Datum zahájení: 21.03.2023 12:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Příjem elektronických předběžných nabídek: Ne (příjem předběžných nabídek mimo EZAK)
Příjem elektronických nabídek: Ano (elektronické nabídky přes E-ZAK)
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):