Ostatní dokumentace - veřejná

Zadávací řízení: Žádost o předběžnou tržní konzultaci ve věci přípravy zadávacích podmínek na veřejnou zakázku s názvem „Společné datové- prostředí pro SŽ“

Informace o dokumentu

Název: Žádost o předběžnou tržní konzultaci ve věci přípravy zadávacích podmínek na veřejnou zakázku s názvem „Společné datové- prostředí pro SŽ“
Číslo jednací ve SpSl 39022/2022-SŽ-GŘ-O8
Popis: Správa železnic, státní organizace Vás touto cestou informuje o tom, že připravuje zadávací řízení ve věci „Společné datové prostředí pro SŽ“, jehož předmětem bude pořízení software nástroje pro tzv. společné datové prostředí (dále také „CDE“). Vyhlášení této veřejné zakázky bude předcházet předběžná tržní konzultace (dále také „PTK“), jejímž cílem bude získat relevantní informace pro správné nastavení předmětu plnění, zadávacích podmínek, volby druhu zadávacího řízení či způsobu hodnocení předložených nabídek. Zadavatel usiluje o získání kvalitního plnění, které bude splňovat jeho potřeby a to za odpovídající cenu.

Cílem veřejné zakázky je pořízení software nástroje pro CDE. CDE reprezentuje klíčový prvek pro proces digitalizace a s tím související integraci informačního modelování staveb (BIM) do instituce Správa železnic, státní organizace (dále také „SŽ“). Oproti jiným interním aplikacím SŽ je CDE primárně určeno na profesionální výměnu dat napříč interními a externími pracovními týmy. Zejména se jedná o procesy v přípravě a realizaci staveb na úrovni komunikace, sdílení dat, řízení projektu apod.
Implementace procesu BIM ve stavebnictví nepředstavuje pouze digitální modely staveb (dále také „DiMS“ nebo „model“), ale reprezentuje celý proces digitalizace. CDE bude tedy vždy využíváno u všech staveb ve stádiích přípravy a realizace, minimálně na úrovni procesů.

Předmětem PTK bude zejména diskuze o níže uvedených tématech. Výčet témat je pouze demonstrativní a může být zadavatelem rozšířen nebo zúžen kdykoliv před konáním PTK nebo i v průběhu PTK samotné, vyplyne-li tato potřeba z průběhu PTK. Zájmem zadavatele je získat co nejkomplexnější a nejucelenější soubor informací, které jsou pro vyhlášení předmětné veřejné zakázky nezbytné a žádoucí.
Okruhy témat a dotazů:
1. Specifikace předmětu plnění, upřesnění technických požadavků na předmět veřejné zakázky.
2. Struktura tvorby předpokládané hodnoty veřejné zakázky a s tím související volba druhu zadávacího řízení.
3. Hodnocení zadávacího řízení - hodnocení na cenu X kvalitu.
4. Doba potřebná k vývoji poptávaného software s ohledem na kapacity dodavatelů.
Uveřejnění dokumentu na Profilu: 31.05.2022 10:55:56

Aktuální verze souboru

Jméno souboru: Dokument PDF PTK - Společné datové prostředí pro SŽ.pdf
Velikost: 113.78 KB
Aktuální verze souboru: 31.05.2022 10:54:15
Otisk MD5: 55a90e2cc504e30ab5339e092b96e969
Otisk SHA256: ef6f344ae6d6f135b5095a504aaea5e03d23539676cc3ac222a7c2fe253eec7c

Historie souboru

Datum Název Popis Typ dokumentu Jméno souboru Velikost
V 31.05.2022 10:54:15 Žádost o předběžnou tržní konzultaci ve věci přípravy zadávacích podmínek na veřejnou zakázku s názvem „Společné datové- prostředí pro SŽ“ Správa železnic, státní organizace Vás touto cestou informuje o tom, že připravuje zadávací řízení ve věci „Společné datové prostředí pro SŽ“, jehož předmětem bude pořízení software nástroje pro tzv. společné datové prostředí (dále také „CDE“). Vyhlášení této veřejné zakázky bude předcházet předběžná tržní konzultace (dále také „PTK“), jejímž cílem bude získat relevantní informace pro správné nastavení předmětu plnění, zadávacích podmínek, volby druhu zadávacího řízení či způsobu hodnocení předložených nabídek. Zadavatel usiluje o získání kvalitního plnění, které bude splňovat jeho potřeby a to za odpovídající cenu.

Cílem veřejné zakázky je pořízení software nástroje pro CDE. CDE reprezentuje klíčový prvek pro proces digitalizace a s tím související integraci informačního modelování staveb (BIM) do instituce Správa železnic, státní organizace (dále také „SŽ“). Oproti jiným interním aplikacím SŽ je CDE primárně určeno na profesionální výměnu dat napříč interními a externími pracovními týmy. Zejména se jedná o procesy v přípravě a realizaci staveb na úrovni komunikace, sdílení dat, řízení projektu apod.
Implementace procesu BIM ve stavebnictví nepředstavuje pouze digitální modely staveb (dále také „DiMS“ nebo „model“), ale reprezentuje celý proces digitalizace. CDE bude tedy vždy využíváno u všech staveb ve stádiích přípravy a realizace, minimálně na úrovni procesů.

Předmětem PTK bude zejména diskuze o níže uvedených tématech. Výčet témat je pouze demonstrativní a může být zadavatelem rozšířen nebo zúžen kdykoliv před konáním PTK nebo i v průběhu PTK samotné, vyplyne-li tato potřeba z průběhu PTK. Zájmem zadavatele je získat co nejkomplexnější a nejucelenější soubor informací, které jsou pro vyhlášení předmětné veřejné zakázky nezbytné a žádoucí.
Okruhy témat a dotazů:
1. Specifikace předmětu plnění, upřesnění technických požadavků na předmět veřejné zakázky.
2. Struktura tvorby předpokládané hodnoty veřejné zakázky a s tím související volba druhu zadávacího řízení.
3. Hodnocení zadávacího řízení - hodnocení na cenu X kvalitu.
4. Doba potřebná k vývoji poptávaného software s ohledem na kapacity dodavatelů.
ostatní dokumentace - veřejná nedostupný 113.78 KB