Zadávací dokumentace

Zadávací řízení: Údržba nižší zeleně v obvodu OŘ UNL 2023

Informace o dokumentu

Název: Zadávací dokumentace + Výzva k podání nabídky VZ 65023019
Číslo jednací ve SpSl 8605/2023-SŽ-OŘ UNL-OVZ
Popis: Součástí Zadávací dokumentace jsou tyto přílohy, které tvoří ve spojení se Zadávací dokumentací kompletní zadávací podmínky zadávacího řízení:
1. Formulář pro Cenovou nabídku: Položkový soupis prací pro konkrétní část zadávacího řízení
2. Všeobecné informace o dodavateli
3. Přílohy k prokázání kvalifikace
a) 3a – Formulář Čestné prohlášení k prokázání základní způsobilosti
b) 3b – Formulář Čestné prohlášení k prokázání technické kvalifikace
c) 3c – neobsazeno
d) 3d – Formulář Seznam odborného personálu
e) 3e – Formulář Profesní životopis
4. Rámcová dohoda včetně příloh:
a) 4a – Obchodní podmínky k rámcové dohodě
b) 4b – Formulář pro seznam poddodavatelů
5. Čestné prohlášení ve vztahu k zákonu o registru smluv
6. Údaje o společnosti dodavatelů podávajících nabídku společně
7. Čestné prohlášení ve vztahu k zakázaným dohodám
8. Čestné prohlášení o střetu zájmů
9. Čestné prohlášení o splnění podmínek – Ukrajina
10. Přehled rizik Správy železnic
11. Bližší specifikace předmětu dílčích smluv
12. Mapa obvodu Správy tratí Ústí nad Labem
13. Mapa obvodu Správy pozemních staveb
14. Požadované pozemky pro konkrétní část zadávacího řízení
15. Čestné prohlášení o oprávnění ke vstupu do provozované ŽDC (OBLAST č. 2)

Aktuální verze souboru

Jméno souboru: Archiv ZIP Zadávací dokumentace VZ 65023019.zip
Velikost: 101.12 MB
Aktuální verze souboru: 17.03.2023 12:15:43
Otisk MD5: c18efa08926ce33a113af97658963c4e
Otisk SHA256: e95ec4f43fa1f83e4348b1d4b1846ddfcc7a410152b356d4f9ae38c2da14091a

Historie souboru

Datum Název> Popis Typ dokumentu Jméno souboru Velikost
V 17.03.2023 12:15:43 Zadávací dokumentace + Výzva k podání nabídky VZ 65023019 Součástí Zadávací dokumentace jsou tyto přílohy, které tvoří ve spojení se Zadávací dokumentací kompletní zadávací podmínky zadávacího řízení:
1. Formulář pro Cenovou nabídku: Položkový soupis prací pro konkrétní část zadávacího řízení
2. Všeobecné informace o dodavateli
3. Přílohy k prokázání kvalifikace
a) 3a – Formulář Čestné prohlášení k prokázání základní způsobilosti
b) 3b – Formulář Čestné prohlášení k prokázání technické kvalifikace
c) 3c – neobsazeno
d) 3d – Formulář Seznam odborného personálu
e) 3e – Formulář Profesní životopis
4. Rámcová dohoda včetně příloh:
a) 4a – Obchodní podmínky k rámcové dohodě
b) 4b – Formulář pro seznam poddodavatelů
5. Čestné prohlášení ve vztahu k zákonu o registru smluv
6. Údaje o společnosti dodavatelů podávajících nabídku společně
7. Čestné prohlášení ve vztahu k zakázaným dohodám
8. Čestné prohlášení o střetu zájmů
9. Čestné prohlášení o splnění podmínek – Ukrajina
10. Přehled rizik Správy železnic
11. Bližší specifikace předmětu dílčích smluv
12. Mapa obvodu Správy tratí Ústí nad Labem
13. Mapa obvodu Správy pozemních staveb
14. Požadované pozemky pro konkrétní část zadávacího řízení
15. Čestné prohlášení o oprávnění ke vstupu do provozované ŽDC (OBLAST č. 2)
zadávací dokumentace - Zadávací dokumentace VZ 65023019.zip 101.12 MB