Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dopravní a provozní pracoviště Správy železnic v obvodu OŘ Brno - umístění klimatizačních jednotek na pracoviště se zaměstnanci Správy železnic – vypracování PD
Odesílatel Elena Gregorová
Organizace odesílatele Správa železnic, státní organizace [IČO: 70994234]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 12.05.2021 13:43:25
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den,
jako Zadavatel máme povinnost při zadávání veřejných zakázek postupovat dle platného zákona o zadávání veřejných zakázek. Uplatňování zodpovědného zadávání vychází z uvedeného zákona a bylo aplikováno v souladu s interními předpisy Zadavatele.
Z výše uvedeného důvodu nebude Zadavatel upravovat smluvní podmínky.


Přílohy
- Dopis na SŽ - žádost o změnu smluvních podmínek.doc (70.00 KB)