Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Kontroly, zkoušky, údržba a opravy hasicích přístrojů a požárně bezpečnostních zařízení
Odesílatel Lucie Křehlíková
Organizace odesílatele Správa železnic, státní organizace [IČO: 70994234]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.05.2021 09:22:52
Předmět Výzva k podání nabídek + Zadávací dokumentace VZ 65021042

Výzva k podání nabídek + Zadávací dokumentace VZ 65021042


Přílohy
- Zadávací dokumentace a Výzva 65021042.zip (3.61 MB)