Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Elektrizace a zkapacitnění trati Šumperk – Libina (mimo)
Odesílatel Kateřina Příleská
Organizace odesílatele Správa železnic, státní organizace [IČO: 70994234]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.01.2021 12:45:44
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 1

Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 1


Přílohy
- Vysvětlení změna doplnění ZD č.1.pdf (1.26 MB)
- SOD_Elektrizace a zkapacitnění trati Šumperk-Libina.doc (127.00 KB)
- Výzva_PL_Elektrizace a zkapacitnění trati Šumperk-Libina.docx (106.11 KB)