Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Oprava a revize klimatizací v obvodu Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
Odesílatel Lucie Křehlíková
Organizace odesílatele Správa železnic, státní organizace [IČO: 70994234]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 18.01.2021 09:01:18
Předmět Výzva k podání nabídky + Zadávací dokumentace VZ 65021005

Výzva k podání nabídky + Zadávací dokumentace VZ 65021005


Přílohy
- Zadávací dokumentace + Výzva VZ 65021005.zip (7.00 MB)