Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Modernizace železničního uzlu Ostrava
Odesílatel Kateřina Lacigová
Organizace odesílatele Správa železnic, státní organizace [IČO: 70994234]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 24.09.2018 09:59:45
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace_č.1

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1


Přílohy
- Vysvětlení změna doplnění ZD č.1_uzel Ostrava.pdf (1.03 MB)