Received message - explanation, completion, changes of procurement documents

Procurement procedure Nový Hlavák
Sender Kamila Kulhánková
Sender organization Správa železnic, státní organizace [CRN: 70994234]
Recipient All (including public)
Date 01.07.2022 21:40:02
Subject Vysvětlení č. 2/ Explanation No. 2

Vysvětlení č. 2/ Explanation No. 2


Attachments
- EXPLANATION OF THE TENDER DOCUMENTATION No.2.pdf (157.99 KB)
- VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE_v02.pdf (157.01 KB)