Veřejná zakázka: Výzva k předložení nabídky "Technická kontrola speciálního vozidla - měřicího vozu pevných trakčních zařízení a oprava měřicího sběrače"

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00001147
Id předchozího profilu ve VVZ: 60053451

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 96
Systémové číslo: P17V00000087
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 23.05.2012
Nabídku podat do: 07.06.2012 16:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výzva k předložení nabídky "Technická kontrola speciálního vozidla - měřicího vozu pevných trakčních zařízení a oprava měřicího sběrače"
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je technická kontrola měřicího vozu pevných trakčních zařízení včetně opravy měřicího sběrače. Součásti technické kontroly jsou navíc revize a práce uvedené v příloze této poptávky

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 594 384 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Hlavní město Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky