Contract: Výkon činnosti koordinátora BOZP na trati České Budějovice - Horní Dvořiště

Contract information

procurement procedure phase Receipt of tenders
Contractors can submit tenders (all or invited participants only according to the procurement procedure)
DBID: 9528
System number: P21V00000575
Contracting authority registration number: 61821111
Date of commence: 01.04.2021
Tender submit to: 20.04.2021 09:00

Title, type and description of contract

 • Title: Výkon činnosti koordinátora BOZP na trati České Budějovice - Horní Dvořiště
 • Contract type: Services

Brief subject description:
Předmětem veřejné zakázky je výkon činnosti hlavního koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále též „koordinátor BOZP“) ve fázi realizace souboru staveb s označením:
„Výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi fáze realizace na stavby: Doplnění závor na přejezdu P5576 v km 106,182 trati Č. Budějovice – Horní Dvořiště; Doplnění závor na přejezdu P5570 v km 98,133 trati Č. Budějovice – Horní Dvořiště; Doplnění závor na přejezdu P5577 v km 108,734 trati Č. Budějovice – Horní Dvořiště;".

Procedure type, estimated value

 • Procedure: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Contract regime: not under the Act regime
 • Estimated value: 205 000 Kč without VAT

Contracting authority

 • Official name: Správa železnic, státní organizace
 • CRN: 70994234
 • Postal address:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Name of the department: Stavební správa západ
 • Contracting authority profile identification in VVZ: Z2020-000638

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Contact

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses