Veřejná zakázka: Rekonstrukce SZZ žst. Potštejn a PZZ km 68,614 a 70,197 trati Letohrad - Týniště nad Orlicí

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P16V00000927
Id předchozího profilu ve VVZ: 60053451

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 908
Systémové číslo: P17V00000899
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 633247
Počátek běhu lhůt: 26.02.2016
Nabídku podat do: 05.05.2016 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce SZZ žst. Potštejn a PZZ km 68,614 a 70,197 trati Letohrad - Týniště nad Orlicí
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zpracování realizační dokumentace, realizace uvedené stavby, zajištění potřebných podkladů pro vydání kolaudačního souhlasu a zpracování dokumentace skutečného provedení.
V rámci stavby dojde k náhradě stávajícího SZZ 2. kategorie TEST 10 zařízením 3. Kategorie typu elektronické stavědlo s JOP. Zruší se skupinová odjezdová návěstidla a zřídí se samostatná odjezdová návěstidla u obou dopravních kolejí.
Přejezd v km 70,197 na lichém záhlaví se nově zabezpečí přejezdovým zabezpečovacím zařízením reléovým s elektronickými prvky kategorie PZS 3ZBI. Výstražníky budou se závorami a pozitivní signalizací.
Přejezd v km 68,614 trati Letohrad – Týniště nad Orlicí bude nově zabezpečen přejezdovým zabezpečovacím zařízením reléovým s elektronickými prvky kategorie PZS 3SBI. Výstražníky budou bez závor s pozitivním signálem.
V železniční stanici Potštejn bude instalován elektrický ohřev výměn. Budou provedeny úpravy napájení pro nové staniční zabezpečovací zařízení a oba přejezdy. V žst. Potštejn dojde ke zrušení 12 ks izolovaných styků.
Instalované zařízení (technologie) musí být kompatibilní se zařízením, které bylo zřízeno v rámci souboru staveb „Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 1. část rekonstrukce nástupišť žst. Týniště n. O.“ a „Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 2. část rekonstrukce žst. Solnice Častolovice“.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 22 429 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Karlovarský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky