Veřejná zakázka: Rekonstrukce žst. Hanušovice

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P16V00000810
Id předchozího profilu ve VVZ: 60053451

fáze zadávacího řízení Zadávání
Probíhá zadávací řízení
DBID: 905
Systémové číslo: P17V00000896
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Nabídku podat do: 10.03.2016 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce žst. Hanušovice
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v realizační fázi stavby „Rekonstrukce žst. Hanušovice“ v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, včetně podání oznámení o zahájení prací na stavbě.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - jiný
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 480 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Olomoucký kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy