Zakázka: Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Planá u Mariánských Lázní

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 9010
Systémové číslo: P21V00000068
Evidenční číslo zadavatele: 61821007
Datum zahájení: 22.01.2021
Nabídku podat do: 16.02.2021 09:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Planá u Mariánských Lázní
 • Druh zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem díla je zhotovení stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Planá u Mariánských Lázní“ jejímž cílem je provedení celkové komplexní rekonstrukce celého objektu výpravní budovy. V rámci rekonstrukce budou provedeny dispoziční úpravy v 1. a 2. NP, budou vyměněny otvorové výplně, fasáda objektu bude zateplena a bude zhotoven nový střešní plášť včetně nového krovu. Současně dojde k vybudování nových rozvodů vzduchotechniky a klimatizace včetně koncových prvků, dále bude provedena nová vnitřní infrastruktura – rozvody EI, ZTI, ÚT, EZS a EPS. V jižní části bude zdemolován přidružený jednopodlažní objekt a na jeho místě budou zřízena parkovací stání a retenční plochy.
Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Režim zakázky: mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena
  Zadavatel stanovuje závaznou zadávací podmínku tak, že částka 47 916 747,- Kč je nejvyšší přípustnou nabídkovou cenou (bez DPH), a to pod sankcí vyloučení z další účasti ve výběrovém řízení. Zadavatel upozorňuje, že výše uvedená nejvyšší přípustná nabídková cena není předpokládanou hodnotou veřejné zakázky. Uvedená nejvyšší přípustná nabídková cena je o cca 20 % vyšší než předpokládaná hodnota veřejné zakázky, jež byla zadavatelem stanovena před zahájením výběrového řízení.

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Stavební správa západ
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy