Veřejná zakázka: Modernizace trati Rokycany - Plzeň

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00000960
Id předchozího profilu ve VVZ: 60053451

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 90
Systémové číslo: P17V00000081
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 207579
Počátek běhu lhůt: 15.06.2012
Nabídku podat do: 09.07.2012 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Modernizace trati Rokycany - Plzeň
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Nadlimitní VZ na realizaci stavby: Medernizace trati Rokycany - Plzeň

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - jiný
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 7 534 000 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Plzeňský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky