Public contract: České Velenice, nádražní budova

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 8957
System number: P21V00000015
Contracting authority registration number: 61820481
Under the Act: no. 134/2016 Coll.
Registration number in VVZ: Z2021-000854
Date of commence: 08.01.2021
Tender submit to: 08.02.2021 09:00

Title, type and description of public contract

 • Title: České Velenice, nádražní budova
 • Type of public contract: Services

Brief subject description:
Předmětem díla je zpracování záměru projektu, dokumentace pro vydání společného povolení, projektové dokumentace pro provádění stavby, činnost koordinátora BOZP v přípravě, výkon autorského dozoru v realizaci pro stavbu „České Velenice, nádražní budova“, včetně zpracování a podání žádosti o vydání společného povolení.
Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

Procedure type, estimated value

 • Procedure type: open procedure
 • Public contract regime: above-the-threshold
 • Estimated value: N/A
  Zadavatel stanovuje závaznou zadávací podmínku tak, že částka 23 405 588,- Kč je nejvyšší přípustnou nabídkovou cenou (bez DPH), a to pod sankcí vyloučení z další účasti v zadávacím řízení. Zadavatel upozorňuje, že nejvyšší přípustná nabídková cena není předpokládanou hodnotou veřejné zakázky. Nejvyšší přípustná nabídková cena je o cca 30 % vyšší než předpokládaná hodnota veřejné zakázky.

Place of performance

 • Praha

Contracting authority

 • Official name: Správa železnic, státní organizace
 • CRN: 70994234
 • Postal address:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Name of the department: Stavební správa západ
 • Contracting authority profile identification in VVZ: Z2020-000638

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Contact

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance