Veřejná zakázka: Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v ŽST Kolín

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 8932
Systémové číslo: P20V00002543
Evidenční číslo zadavatele: 61820301
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-046240
Datum zahájení: 23.12.2020
Nabídku podat do: 28.01.2021 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v ŽST Kolín
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stručný popis předmětu:
Nový podchod bude vybudován v místě stávajícího technologického podchodu. Pro realizaci podchodu bude stávající technologický podchod demolován a vedení přepojeno do nového kabelovodu, který je také součástí této stavby. Bezbariérový přístup na nástupiště bude zajištěn novými výtahy. Součástí stavby jsou dále nutné přeložky a ochrany stávajících vedení vč. trakce, úpravy nástupišť a jejich zastřešení, úprava administrativní budovy u přednádraží a vybudování nového orientačního a informačního systému v celé ŽST.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena
  Doplňující informace k předpokládané hodnotě:
  Zadavatel nesděluje výši předpokládané hodnoty zakázky. Zadavatel stanovuje závaznou zadávací podmínku tak, že částka 363 361 064,- Kč je nejvyšší přípustnou nabídkovou cenou (bez DPH), a to pod sankcí vyloučení z další účasti v zadávacím řízení. Zadavatel upozorňuje, že výše uvedená nejvyšší přípustná nabídková cena není předpokládanou hodnotou veřejné zakázky. Uvedená nejvyšší přípustná nabídková cena je o cca 25 % vyšší než předpokládaná hodnota veřejné zakázky, jež byla zadavatelem stanovena před zahájením zadávacího řízení, a od které byla odečtena předpokládaná hodnota změn závazků ze smlouvy, jejichž možnost je v zadávací dokumentaci vyhrazena podle § 100 odst. 1 ZZVZ.

Místo plnění

 • Kolín

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Stavební správa západ
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků