Veřejná zakázka: ETCS Ústí nad Orlicí - Lichkov

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 8918
Systémové číslo: P20V00002528
Evidenční číslo zadavatele: 61820451
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-046239
Datum zahájení: 23.12.2020
Nabídku podat do: 22.02.2021 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: ETCS Ústí nad Orlicí - Lichkov
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem stavby je nasazení traťové části systému ERTMS/ETCS úrovně L2 na trati Ústí nad Orlicí (mimo) – Lichkov včetně automatických vstupů do oblasti ETCS z úseku tratě Miedzylesie (Polsko) –Lichkov, z úseku tratě Dolní Lipka – Lichkov a z úseku tratě Letohrad – Žamberk. Mezi dvěma RBC tratě Kolín – Česká Třebová a Ústí nad Orlicí – Lichkov bude realizována funkce „Handover“. Předmětem této veřejné zakázky je rovněž poskytnutí souvisejících projektových činností, a to zpracování projektové dokumentace stavby. Projektovou dokumentací stavby se rozumí projektová dokumentace stavby dle interního předpisu zadavatele Směrnice č. 11 a přílohy č. 3 a přílohy č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb.
Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena
  Zadavatel nesděluje výši předpokládané hodnoty zakázky. Zadavatel stanovuje závaznou zadávací podmínku tak, že částka 283 642 033,- Kč je nejvyšší přípustnou nabídkovou cenou (bez DPH), a to pod sankcí vyloučení z další účasti v zadávacím řízení. Zadavatel upozorňuje, že výše uvedená nejvyšší přípustná nabídková cena není předpokládanou hodnotou veřejné zakázky. Uvedená nejvyšší přípustná nabídková cena je o cca 15 % vyšší než předpokládaná hodnota veřejné zakázky, jež byla zadavatelem stanovena před zahájením zadávacího řízení.

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Stavební správa západ
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy