Veřejná zakázka: Rekonstrukce mostu v km 200,916 trati Plzeň - Žatec

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 8836
Systémové číslo: P20V00002445
Evidenční číslo zadavatele: 61820453
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-043580
Datum zahájení: 07.12.2020
Nabídku podat do: 18.02.2021 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce mostu v km 200,916 trati Plzeň - Žatec
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem díla je zhotovení stavby „Rekonstrukce mostu v km 200,916 trati Plzeň-Žatec“ jejímž cílem je odstranění nevyhovujícího udržovacího stavu dvou mostních objektů.Rozsah díla je zhotovení stavby, mostní objekt km 200,916, rekonstrukce žel. svršku, úprava GPK km 200,790 až km 201,350, kolejový rošt km 200,810 až 200,989. Mostní objekt v km 200,916 je ocelová nýtovaná příhradová konstrukce s mezilehlou prvkovou mostovkou o dvou polích o rozpětí 2 x 58,0 m, převádí železniční trať přes řeku Ohři a inundační území v obci Žatec. Délka mostu je 129,40 m. Ocelové příhradové konstrukce jsou silně poškozeny korozí. Dle podrobné prohlídky je značné korozní oslabení s velkým korozním úbytkem. V rámci stavby bude provedena nová ocelová příhradová celosvařovaná konstrukce s bezsvislicovou soustavou. Mostovka bude ortotropní, tvořící žlab pro uložení štěrkového lože. Statická soustava bude tvořena statickým nosníkem o dvou polích s rozpětím 2x59,0 m. Ocelová konstrukce bude osazena na upravené úložné prahy opěr a nový středový pilíř na kalotová ložiska. Spodní stavba (opěry) bude zesílena a částečně přestavěna pro uložení nové ocelové konstrukce, která bude mít větší šířku než stávající konstrukce. Stávající středový pilíř bude zbourán a nahrazen novým, hlubině založeným na velkoprůměrových pilotách.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena
  Zadavatel stanovuje závaznou zadávací podmínku tak, že částka 155 738 693,- Kč je nejvyšší přípustnou nabídkovou cenou (bez DPH), a to pod sankcí vyloučení z další účasti v zadávacím řízení.

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Stavební správa západ
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy