Veřejná zakázka: Kompletní administrace procesu čerpání dotací z OPŽP pro projekty SŽDC v období 2012-2013 (Prioritní osa 6)“

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00000743
Id předchozího profilu ve VVZ: 60053451

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 88
Systémové číslo: P17V00000079
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 27.03.2012
Nabídku podat do: 06.04.2012 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Kompletní administrace procesu čerpání dotací z OPŽP pro projekty SŽDC v období 2012-2013 (Prioritní osa 6)“
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je kompletní příprava, zpracování a podání projektových žádostí v elektronické a listinné podobě do Operačního programu Životní prostředí pro období 2007-2013, prioritní osy 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny: podoblast podpory 6.6 Prevence sesuvů a skalních řícení a 6.3 Obnova krajinných struktur v návaznosti na vyhlášené Výzvy Ministerstva životního prostředí k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci OPŽP včetně všech povinných a nepovinných příloh a doplnění všech požadovaných informací při hodnocení žádostí ze strany poskytovatele podpory. Jednotlivé projektové záměry zadavatele uvedené v příloze č. 1 této výzvy představují části díla (dále jen Části díla). Vyhlašovatelem příslušné Výzvy je Ministerstvo životního prostředí ČR.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 999 999 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Hlavní město Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky