Zakázka: Výstavba PZS na přejezdu P4574 v km 10,383 trati Chlumec n. Cidlinou - Křinec

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 8786
Systémové číslo: P20V00002395
Evidenční číslo zadavatele: 61720355
Datum zahájení: 02.12.2020
Nabídku podat do: 22.12.2020 09:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Výstavba PZS na přejezdu P4574 v km 10,383 trati Chlumec n. Cidlinou - Křinec
 • Druh zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Zadavatel zadává tuto podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce v souvislosti s výkonem relevantní činnosti ve smyslu ustanovení § 153 odst. 1 písm. f) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ“). V souladu s § 151 odst. 1 ZZVZ se tato zakázka považuje za sektorovou veřejnou zakázku. Jelikož předpokládaná hodnota veřejné zakázky nedosahuje stanovený finanční limit, není zadavatel podle § 158 odst. 1 ZZVZ povinen zadat předmětnou sektorovou veřejnou zakázku v zadávacím řízení. Zadavatel tedy nezadává tuto veřejnou zakázku v zadávacím řízení podle ZZVZ.

Stavba řeší výstavbu nového přejezdového zabezpečovacího zařízení přejezdu P4574 v km 10,383 a umístění nového technologického objektu pro umístění technologie přejezdu. Bude vybudováno nové přejezdové zařízení světelné, reléového typu s elektronickými doplňky, s pozitivní signalizací a s LED výstražníky. Na přejezdu budou nově instalovány celkem dva výstražné stožáry a budou osazeny celými závorami. Ovládací stavy a indikace budou přenášeny na místo obsluhujícího pracovníka v dopravní kanceláři ŽST Městec Králové. Jako ovládací prvky PZS budou využity nové počítače náprav.

Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Režim zakázky: mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: 14 216 652 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Stavební správa východ
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy