Zakázka: Rekonstrukce transformátorů 22/3kV na TNS Kolín

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 8783
Systémové číslo: P20V00002392
Evidenční číslo zadavatele: 61720350
Datum zahájení: 02.12.2020
Nabídku podat do: 15.12.2020 09:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce transformátorů 22/3kV na TNS Kolín
 • Druh zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Zadavatel zadává tuto podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce v souvislosti s výkonem relevantní činnosti ve smyslu ustanovení § 153 odst. 1 písm. f) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ“). V souladu s § 151 odst. 1 ZZVZ se tato zakázka považuje za sektorovou veřejnou zakázku. Jelikož předpokládaná hodnota veřejné zakázky nedosahuje stanovený finanční limit, není zadavatel podle § 158 odst. 1 ZZVZ povinen zadat předmětnou sektorovou veřejnou zakázku v zadávacím řízení. Zadavatel tedy nezadává tuto veřejnou zakázku v zadávacím řízení podle ZZVZ.
Jedná se o rekonstrukci transformátorů 22/3kV na TNS Kolín, která zahrnuje výměnu čtyř stávajících transformátorů v trakční napájecí stanici Kolín.
Tato trakční napájecí stanice Kolín je umístěna v železničním km 344,26 traťového úseku Pardubice – Kolín. Slouží pro napájení meziměnírenského úseku Kolín - Trnávka, Kolín – Pečky a Kolín - Nymburk a to stejnosměrnou soustavou 3kV DC.
Trakční napájecí stanice je v současnosti osazena čtyřmi suchými trakčními transformátory s označením TU1, TU2, TU3 a TU4, které zajišťují transformaci napětí a elektrické energie z 22 000V na 2 x 2500V pro diodové měniče 3kV DC, z kterých je přes další technologické prvky zajištěna dodávka elektrické energie do trakčního vedení.
Provozovatel se rozhodl nahradit stávající poruchové suché transformátory novými transformátory s izolačním a chladícím olejovým médiem, v moderním hermetizovaném provedení.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Režim zakázky: mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: 25 987 866 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Pardubický kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Stavební správa východ
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě zakázky