Zakázka: Zrušení přejezdu P5926 v km 20,828 na trati Kolín – Ledečko

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 8724
Systémové číslo: P20V00002333
Evidenční číslo zadavatele: 61820426
Datum zahájení: 23.11.2020
Nabídku podat do: 07.12.2020 09:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Zrušení přejezdu P5926 v km 20,828 na trati Kolín – Ledečko
 • Druh zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem díla je zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení (DUSP) a Projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) pro investiční akci „Zrušení přejezdu P5926 v km 20,828 na trati Kolín – Ledečko“. Součástí dokumentace bude vypracování hodnocení ekonomické efektivnosti, činnost koordinátora BOZP v přípravě a výkon autorského dozoru.
Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Režim zakázky: mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: 711 768 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Hlavní město Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Stavební správa západ
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků