Zakázka: Rekonstrukce a výstavba PZZ na přejezdu P5804 v km 64,026 na trati Ledečko - Čerčany

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 8696
Systémové číslo: P20V00002305
Evidenční číslo zadavatele: 61820422
Datum zahájení: 16.11.2020
Nabídku podat do: 02.12.2020 09:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce a výstavba PZZ na přejezdu P5804 v km 64,026 na trati Ledečko - Čerčany
 • Druh zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem díla je zhotovení Dokumentace pro společné povolení (DUSP) a Projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) pro investiční akci „Rekonstrukce a výstavba PZZ na přejezdu P5804 v km 64,026 na trati Ledečko - Čerčany“. Součástí dokumentace bude vypracování hodnocení ekonomické efektivnosti, činnost koordinátora BOZP v přípravě (dále BOZP) a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci dle zadávacích podmínek objednatele.
Dokumentace bude obsahovat všechny náležitosti a bude zpracována za účelem získání společného povolení v podrobnostech pro zadání výběru zhotovitele stavby na realizaci (zpracování DVZS a návrh specifikací pro ZTP na realizaci). Dokumentace bude zpracovaná v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (včetně všeobecného objektu a oceněného i neoceněného soupisu prací).
Zhotovitel zároveň zajistí zpracování veškerých potřebných průzkumů (geotechnických, geologických atd).
Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Režim zakázky: mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: 779 730 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Stavební správa západ
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě zakázky