Veřejná zakázka: Rekonstrukce ŽST Litoměřice h.n. - ZL č. 1

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P15V00007801
Id předchozího profilu ve VVZ: 60053451

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 869
Systémové číslo: P17V00000860
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce ŽST Litoměřice h.n. - ZL č. 1
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Dodatečné stavební práce vzniklé v souvislosti s realizací stavby "Rekonstrukce ŽST Litoměřice h.n." (ZL č. 1).
Předmětem veřejné zakázky je provedení dodatečných stavebních prací na:
Změna č. 1: Dle projektové dokumentace měla být provedena sanace železničního spodku zvýšením únosnosti pomocí výztužné geomříže. Na základě provedených zkoušek (viz příloha ZL č. 1) se předpoklad únosnosti zemní pláně nepotvrdil. Po konzultaci s geotechnikem zhotovitele, geotechnikem objednatele a hlavního projektanta stavby, byla navržena únosnost zemní pláně zvýšit vápennou stabilizací.
Změna č. 2: Dle projektové dokumentace měly být provedeny zásypy do nástupišť recyklovaným a vyzískaným materiálem stavby. Předpoklad recyklace toto nepotvrdil. Bylo navrženo tento potřebný materiál částečně nahradit novým vhodným propustným materiálem.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - jednací řízení bez uveřejnění
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 844 236 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ústecký kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky