Zakázka: Rekonstrukce přejezdu P5940 v km 28,606 a P5942 v km 29,405 trati Kolín - Ledečko

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 8399
Systémové číslo: P20V00002009
Evidenční číslo zadavatele: 61820350
Datum zahájení: 08.10.2020
Nabídku podat do: 27.10.2020 09:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce přejezdu P5940 v km 28,606 a P5942 v km 29,405 trati Kolín - Ledečko
 • Druh zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem díla je zpracování dokumentace pro společné povolení stavby (DUSP) a vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) na investiční výstavbu „Rekonstrukce přejezdu P5940 v km 28,606 a P5942 v km 29,405 trati Kolín - Ledečko". DUSP bude zpracována v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., O dokumentaci staveb, v platném znění a zároveň v podrobnosti podle Směrnice SŽDC 11/2006, příl. 1 a 2. Součástí dokumentace bude hodnocení ekonomické efektivnosti (dále EH), činnost koordinátora BOZP v přípravě (dále BOZP) a výkon autorského dozoru (dále AD).

Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Režim zakázky: mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: 1 048 720 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Stavební správa západ
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě zakázky