Zakázka: Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Františkovy Lázně

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 8234
Systémové číslo: P20V00001851
Evidenční číslo zadavatele: 61820322
Datum zahájení: 17.09.2020
Nabídku podat do: 01.10.2020 09:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Františkovy Lázně
 • Druh zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem díla je zhotovení Dokumentace pro společné povolení a to včetně zpracování Projektové dokumentace pro provádění stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Františkovy Lázně“, která rozpracuje a vymezí požadavky na stavbu do podrobností, které specifikují předmět Díla v takovém rozsahu, aby byla podkladem pro výběrové řízení na zhotovení stavby, včetně notifikace autorizovanou osobou, zajištění výkonu Autorského dozoru při zhotovení stavby a činností koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy včetně zpracování plánu BOZP na staveništi a manuálu údržby.
Cílem díla je osobní nádraží v technickém, provozním i estetickém stavu, který je v souladu se zájmy Správy železnic, státní organizace (dále jen „SŽ“), odpovídá nárokům moderní dopravy a naplňuje vize z dokumentu: „Koncepce při nakládání s nemovitostmi osobních nádraží“.
Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Režim zakázky: mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: 9 408 008 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Stavební správa západ
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy